Immix UKK (Usein Kysytyt Kysymykset):Immix-grafiikat:

Kun siirretään materiaaleja sovellutusohjelmista Immix-tietokoneelle, asetukset ovat seuraavat:
 Immixin käynnistys ja sulkeminen:

SCSI-järjestelmän käynnistys:


SCSI-järjestelmän sulkeminen:


Sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen väli mielellään min. 5 minuuttia!!!


Immix-tiedoston hallinta:

SAVEa aina -> talleta versiot eri nimillä (version hallinta): tallennustiedostot ovat pieniä: levykkeelle mahtuu useita.
myös lataustiedostot tallentuvat -> varmuuskopiot syntyvät samalla.

Poista turhat otokset FOOTAGE-levyltä:

Ohjelman voi tehdä pätkissä eri tracksheeteille ja printata peräkkäin "print with timecode"-toiminnolla.
Tällöin Beta-nauha pitää olla pohjattu ja siinä pitää olla aikakoodi.

Ohjeet täällä.


Cube perusteet:

Cube (2-yksikkö) -> TurboCube (1-yksikkö) yhteensopivuus.

Help-fileissä ratkeaa suurin osa käyttöongelmista!!

Opettele näppäinoikotiet:

MacIntoshin työpöydällä määriteltävä Cube-ohjelman muistivaatimus on min. 16 Mt.
Preferences-valikosta määritellään ohjelman perusasetukset, kuten mistä digitoidaan / liittimet yms.

Nimeä otokset muodossa sähköpostiosoite:tiedoston nimi, jotta ne löytyvät helposti.
Jos haluat että otoksesi ovat turvassa FOOTAGE-työpöydällä, lukitse ne.
Digitoi materiaali mahdollisimman yhtäjaksoisissa pätkissä, jos mahdollista.

FOOTAGE: Immix-kovalevyillä olevat otokset.
CLIPSHEET: Leikepöytä, johon digitoidusta materiaalista tehdään ohjelmassa käytettävät otokset, leikkeet.
TRACKSHEET: Työpöytä, johon clipsheetiltä tuodut otokset tuodaan lopullista hiomista varten -> valmis ohjelma.

Cuben efektit ovat reaaliaikaisia, footagella oleva materiaali ei muutu!
Build clip.. ja generate clip.. -toiminnoilla voidaan tehdä footagelle uusia otoksia, esim. layerointia varten.

Käytä aikakoodia aina. DV-nauhoista kannattaa tehdä Betalle arkistokopiot, joissa on aikakoodi.


Materiaalin lataamisesta:

Load existing clips: Load animations: Load CD Audio toiminnosta: Load With Timecode: Beta.
Load Live: DV, VHS, 8mm, Hi8, CD, C-kasetti tms......
Load From Log File: Lataa aikakoodilistoilta.

Load Graphic: PICT-kuvatiedostot (muista resoluutiot).
Load Animation: PICS, Quicktime (koodekki Video tai Cinepak), muista resoluutio.
Load AIFF or CD Audio: AIFF-äänitiedostot (16-bit stereo, 44,1 kHz).
Load VoiceOver: Äänittää mikrofoniliittimestä.

Build Clip From TrackSheet: Uusi otos tracksheetilta footagelle.
Generate Clip At New Speed: Nopeutus/hidastus track/clipsheetiltä valitusta otoksesta tekee uuden otoksen footagelle.

Make Color Clip: Tekee värillisen taustakuvan.
Make Black Clip: Tekee mustan taustakuvan esim. himmennystä varten.

Make Title...: tekstitystoiminnot grafiikkaraidalle.

Load Existing Clips: katso yllä.

Get Clip Info: Näyttää tiedoston lataustiedot.


Clipsheet:

Samasta footagesta (digitoidusta materiaalista) voidaan tehdä useita erilaisia virtuaalisia otoksia Clip Editorin avulla.
Eri aihe -> eri Clipsheet.
Myös tracksheetille voidaan tehdä useita erilaisia versioita clipsheetillä olevista otoksista (vaikkapa erilaisien efektien kokeilua varten).

Otostyyppejä, joita voidaan tallentaa clipsheetille:


Tracksheet:


Tracksheetin hierarkia:

Osa efekteistä toimii pelkästään overlay-raidalla.
Tekstiraidalla omat tehosteensa.

Efektit vaikuttavat aina koko otokseen.
Efektejä voidaan rytmittää divide-käskyllä ja interpolate to next-toiminnolla jakamalla otos useaan erilliseen palaseen, jota käsitellään erikseen.Tätä sivua ei päivitetä enää 14.2.2002 jälkeen. Tiedot voivat olla vanhentuneita!