Koulutus ja työkokemus (CV / opetusportfolio):


Pekka Johannes Ranta

31.10.1965

Koulutus:

Länsipuiston lukio ylioppilastutkinto, Kokkola 31.5.1984.
Itä-Hämeen kansanopisto, kielilinja. Tutkinto: First Certificate (English), University of Cambridge local examinations, Hartola 27.4.1984.
Videokuvaaja 2-vuotinen (YO) opintolinja, Pohjois-Pohjanmaan AOL, Oulu 3.5.1988.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan pätevöitymiskoulutus (audiovisuaalisen mediakulttuurin k.o.), Lapin yliopisto, 11.9.1996 - 17.12.1999.
Taiteiden kandidaatti, Lapin yliopisto, Rovaniemi 28.5.1999.
Taiteiden maisteri, Lapin yliopisto, Rovaniemi 17.12.1999.
Post grad studies, jatko-opiskelija taiteen tohtorin tutkinto, Lapin yliopisto, Rovaniemi 25.5.2000 ->.

Työkokemus:

TV-lähetyksen grafiikka, Video-Itkonen, Oulu 21.7.1987 - 8.8.1987.
Kuvaaja, äänittäjä ja leikkaaja paikallis-TV, mainos ja yleisradiotuotannoissa, ruutukehän graafinen ulkoasu, RF-video, Oulu 20.5.1988 - 31.3.1989.
Opettaja (video), Haukiputaan työväenopisto, Haukipudas 14.3.1988 - 31.5.1988.
Kuvaaja, leikkaaja, videograafikko, Kuvakieli ky, Oulu 10.3.1989 - 8.3.1992.
Äänitekniikan opettaja, Pohjois-Pohjanmaan AOL, Oulu 9.10.1990 - 13.11.1990.
Opettaja (videokuvaus ja -ohjaus), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Tornio, Rovaniemi 9.1.1991 - 27.2.1991.
Studiotekniikan (video) päätoiminen ammatillisten aineiden tuntiopettaja, Pohjois-Pohjanmaan AOL, Oulu 2.9.1991 - 3.4.1992.
Laboratoriomestari (TV-studio), Oulun yliopisto, Oulu 6.4.1993 - 5.10.1993.
Ruutukehän graafisen ulkoasun konsultointi; Oulu-TV, Oulu 1.4.1989 - 31.1.1994.
Mediasuunnittelija, Lapin yliopisto, Rovaniemi 1.2.1994 - 31.7.1996 ja 1.8.1999 - 31.12.1999.
Päätoiminen tuntiopettaja (videotekniikka), Lapin yliopisto, Rovaniemi 1.8.1996 - 31.7.1999.
Sivutoiminen tuntiopettaja (eri kursseja), Lapin yliopisto, Rovaniemi 11.11.1994 - 29.5.2000.
Tutkija (LUMETILA-tulevaisuuden käyttöliittymät -projekti (USIX/TEKES)), Lapin yliopisto, Rovaniemi 1.1.2000 - 31.1.2000, OTO 1998 - 2000.
Mediasuunnittelija (MediaSpace-projekti, ESR/EAKR), Länsi-Lapin ammatti-instituutti, Tornio-Rovaniemi 1.2.2000 - 30.9.2000.
Yksikön johtaja, Springtoys Oy - Rovaniemen yksikkö, Rovaniemi 1.10.2000 - 31.7.2001.
Lapsen huoltajana 1.8.2001 - 9.1.2002.
Suunnittelija, av-viestintäopetuksen infrastruktuurin kehittäminen-hanke (EAKR), Joensuun yliopisto, Kansainvälisen viestinnän laitos, Savonlinna 10.1.2002 - 31.12.2003.
Mediasuunnittelija, Avoin Kampus I-hanke(EAKR), Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Savonlinna 1.1.2004 - 1.7.2005.
Erikoissuunnittelija, Alueellisen tietämyksenhallinnan ja osaamisen kehittäminen (OSSI)-hanke (ESR), Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Savonlinna 1.8.2005 - 30.6.2007.
Erikoissuunnittelija, Opetus- ja kasvatusalan alueelliset kehittämisverkostot (eTiimit) -hanke (ESR), Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Savonlinna 1.7.2007 - 31.12.2007.
Erikoissuunnittelija, SMOOT - Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen tukena -projekti, 1 kk, 1.7.2007 - 31.12.2007.
Erikoissuunnittelija, Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittämisprojekti, OP3, 5 kk, 1.7.2007 - 31.12.2007
Erikoissuunnittelija, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, 1.7.2008 - 31.7.2008
Erikoissuunnittelija, eAmmattipolut -kehittämisprojekti, OP3, 5 kk, 1.8.2008 - 31.8.2011
Erikoissuunnittelija (tieto- ja viestintäteknologia), kouluttaja, koulutussuunnittelija, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, 1.7.2012 -

Julkaisuja:

Toim. Armi Laukia ja Marja-Riitta Vainikkala: Sinä olet riemukas viulu , Oulun läänin taidetoimikunta, Oulu 1995. ISBN 951-53-0171-8.
Toim. Anja Hatva: Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu, Edita Silta-sarja, Helsinki 1998. ISBN 951-37-3611.
Pekka Ranta: Zoo-TV - Kuinka mediataiteesta tulee populaarikulttuuriaU2-yhtyeen Zoo-TV-konsertissa, pro gradu, Lapin yliopisto, painamaton2000.
Seppo Kuivakari, Pekka Ranta, Hanna Strömberg: Keholliset ja tilalliset käyttöliittymät - taiteen ja viihteen näkökulma , tutkimusraportti, Lapin yliopisto, painamaton 2000.
Toim. Anja Hatva: WEB-Grafiikka - Verkkojulkaisun suunnittelu, ISBN: 951-826-666-2.
Toim. Riitta Oittinen, Tiina K. Tuominen: Olennaisen äärellä, Tampere 2007, ISBN: 978-951-44-6853-7
Toim. Seppo Kuivakari: Mobiilikulttuuri, Rovaniemi 2006, ISBN: 952-484-037-5
Toim. Kirsi Laitinen ja Marko Rissanen: Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen tukena (SMOOT) hankkeen esiselvitys, Kuopio 2008, ISBN 978-951-27-1000-3

Asepalvelus:

Keuruun viestipataljoona, viestiliikennemies.
Arvo: Korpraali.

Lähteet:

Nimikirjanote (Lapin yliopisto 1996)
Eläketurvakeskuksen rekisteriote 1993.
Täydennettynä myöhemmillä saaduilla todistuksilla.

Muuta:

Oulu-TV:n ruutukehämainonnan grafiikan toteutuksen suunnittelu ja toteutus 1988 - 1993 (Amiga/Deluxe Paint IV).
IVO Grand Prix 1991 Challenge-palkinto, Message Festival.
Videostudio- ja videoeditointijärjestelmien määrittely ja kokoonpanotehtäviä 1990 -.
Windows, Apple System ja Apple OSX-järjestelmien kokoonpano, käyttökoulutus ja ylläpitotehtäviä 1996 -.
Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen esittely-multivision äänitoteutus 1992.
Oulun yliopiston TV-studion järjestelmien kehittämissuunnitelman teko ja toteutus 1993.
Lapin yliopiston AV-järjestelmien kokonaissuunnittelusta, hankinnoista ja ylläpidosta vastaaminen 1994 - 1996, 1999.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen laitehankintojen konsultointi 1995 - 1999.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen oppilasvalintalautakunnan arvioija 1994 - 1999.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen oppilasvalintatoimikunnan jäsen 1997-1999.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen opetuksen kehittämistyöryhmän asiantuntijajäsen 1996 - 1999.
Lapin yliopiston videotekniikan perusopetuksen verkkosivustojen suunnittelu ja ylläpito 1996 -> (jatkuu omalla www-sivustolla).
Lapin yliopiston näyttelytila KATVEen tila- ja varustussuunnitelma 1998.
Fast Forward-videofestivaalin järjestelytoimikunnan jäsen 1998.
Fast Forward-videofestivaalin suoran TV-lähetyksen tuottaminen ja tekninen toteutus 1998.
LUMETILA-projektin tutkija (tilalliset käyttöliittymät, pelidramaturgia), Tampere/Rovaniemi 1999 - 2001. Julkaisu 2003 ja 2006.
Länsi-Lapin ammatti-instituutin "medialaboratorioprojektin" projektisuunnittelija 2000 (hankinnat ~500 000 euroa).
Springtoys Oy:n Rovaniemen studion rekrytoinnin ja toiminnan valmistelu ja käynnistäminen 2000.
Konsultointia pelituotanto- ja mobiilimediakoulutukseen 2000 - 2001: Markku Taipale/Rovaniemen AMK, Martti Lahti/Laurea-ammattikorkeakoulu, Tuomas Honka/Lapin yliopisto.
Rovaseudun sisältötuotannon kehittäminen -foorumin jäsen Springtoys Oy:n edustajana 2000 - 2001.
Valokuvaaja, Joensuun yliopiston viestintä tiedotuslehti Sanansaattaja,, Ostiensis ja Univers, Joensuun yliopiston vuosikertomus, Joensuun yliopiston tiedotus: kuvamateriaalia mm. henkilökuvat, Savonlinnan kampuksen laitosten viestintämateriaali 2002-2006.
Valokuvaaja, Sopo News, Opinto-ohjaajien järjestö ja tiedotuslehti 4/2002, s. 20-21.
Videokuvaus, Luonto hehkuu Helena Arffmanin silkkimaalauksissa, Nettiradio Mikaeli 2002 - 2004 (julkaistu 14.5.2004)..
Sisältötyöryhmän jäsen, Savonlinnaseutuportaali, Savonlinna 2002 - 2004, puheenjohtaja 2004.  
KVL FOORUMI keskustelupalstan ylläpitäjä 2002 - 2004.
KVL ABI-INFO-verkkosivuston toteutus 2002 - 2004.
Yleisradion Nettiradio Mikaelin ohjelmatuotannon ohjaus ja videokuvaus 2002 -2004.
50 vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa - juhlakirjan digitalisointi (multimedialiite).
Maisterikoulu-työryhmän jäsen Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos 2003.
Hankevalmistelu Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitoksen EAKR-projektiksi Käännösteknologia 2004 - 2006.
Digitointiprojekteja Media100 iFinish-laitteistolla mm. Matkailun verkostoyliopisto, KÄTTÄ-hankkeen käännösteknologiatapahtuma, Savonlinna 2002-2003.
Video-opetusmateriaalin digitaalinen muokkaus ja julkaiseminen Savonlinnan kampuksella, VideoFunet ja ITPEDA yhteyshenkilö 2004 - .
Seminaarijärjestäjä av-viestintäopetuksen infrastruktuurin kehittäminen-projektin puolesta: KENEN KUVA? KENEN TEKSTI? Tekijänoikeudet kääntäjän ja mediatuottajan näkökulmasta-, Elokuvakääntäminen ja venäläinen elokuva- ja Käännösteknologiatapahtuma 2003-seminaarit.
Valokuvaus kirjaan Emerging Practices In Educational Technology, Toim. Enkenberg, Kentz & Hatakka, ISBN 952-458-841-2
Kansikuva kirjaan Human Perspectives on Sustainable Future, Toim. Rauma, Pöllänen, Seitamaa-Hakkarainen, ISBN952-458-830-7
Opetusmateriaalit: Sosiaalinen media, videoneuvottelu SMOOT/AIKE -hankkeet: http://peksujeff.wikispaces.com
aikuiskoulutus.joensuu.fi -verkkopalvelu 2003- 2008.
edu.savonlinnaseutu.fi -verkkopalvelun kehitystyö Savonlinnan kaupungin koulujen verkkosivustoalustan kehitystyö ja ylläpito 2005 - 2008.
Tilavirta-järjestelmän ja Tilavirta-installaatioiden kehitystyö, automatisoidut videotuotantojärjestelmät, verkkokamerajärjestelmät 2004 - 2009.
Verkko-opetusympäristöjen kehitystyö, lokalisointi (Moodle, Dicole) 2003 - 2008.
Verkkoportaalityökalujen kehitys, lokalisointi (Joomla, Mambo, Koobi) 2003 - 2008.
Joensuun yliopiston verkkojulkaisujärjestelmien kehitystyö ja tuki 2003 - 2008
SAMINET - Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston intraratkaisun suunnittelu ja asiantuntijatehtävät 2006 - 2007.
eTiimit -hanke, koulutus, asiantuntija, verkkosisällöt 2007.
eTiimit -hanke, koulutus, asiantuntija, verkkosisällöt 2007.
SMOOT - Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen tukena -projekti, 2007.
Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittämisprojekti, OP3, 2007.
Työryhmän jäsen julkaisuun Verkkoviestintä suomalaisissa korkeakouluissa 2008, toim. Sami Andberg, Kari Tuononen, ISBN 978-952-10-5239-2
Aducate.fi, Aducate.net ja Aducate.info -verkkopalveluiden määrittely, toteutus ja ylläpito, 2009.
LIVE -hanke mediapalveluiden ja -infrastruktuurin kehittäminen, 2009
Munjuttu -koulutushankkeen verkkopalveluasiantuntija 2008 - 2009

Nykyiset työtehtävät:
LOVE -koulutushankkeen teknologinen asiantuntija 2008 - 2010
Virtukampus -hanke tekninen verkkopalveluiden evaluointi ja ylläpito, hankkeen teknologiapalveluiden dokumentointi 2008 - 2010
eAmmattipolut -hanke tekninen verkkopalveluiden evaluointi ja ylläpito, sosiaalisen median, sekä tieto- ja viestintäteknologiset koulutukset 2008 - 2011
Adobe Connect Pro ylläpitäjä, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 2008 - 2010
Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate:n viestintä- ja markkinointityöryhmä 2007 - 2010
Valo- ja videokuvaus, Linnasta Linnaan -hanke, Fortforum.org -sivusto 2012.


Opetusportfolio

1. Opetusfilosofiani

Lähtökohtani opetuksessa, kuten myös muussa työryhmäjohtamisessa, lähtee tasa-arvoisesta lähestymisestä oppilaaseen. Pyrin jalostamaan oppilaassa jo olevia vahvuuksia, sen sijaan että pyrkisin ainoastaan tarjoamaan opintosuunnitelman ennalta määräämät tavoitteet. Hyväksyn ihmisten erilaisuuden ja myös heidän tavoitteidensa erilaisuuden.

Kohtaan myös ryhmät yksilöllisinä. Tällä tarkoitan yksittäisten opiskelijoiden välisen ryhmädynamiikan luoman energian käyttämistä positiivisella tavalla hyväksi opetustilanteessa.

2. Pedagoginen kouluttautuminen

Henkilökohtainen työnkehittäminen, taiteen maisterin tutkinto ja siihen liittyvät seminaariopiskelut, opetussuunnitelman kehitystyö Lapin yliopiston mediatieteenlaitoksella. Käytännön monivuotinen opetustyö ja verkko-oppimisympäristojen kehitystyö ja monimuoto-opetuskoulutus.

3. Opetuskokemus

Haukiputaan työväenopisto (videokuvauksen perusteet).
Lapin korkeakoulun Kemin toimipisteen koulutus (videoleikkaus).
Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos (televisiostudiotekniikka)..
Lapin yliopisto (mm. videotekniikka, äänitekniikka, tuottaminen, ilmaisu).
Springtoys Oy (yksikön sisäinen koulutus: pelisuunnittelu, crossmediasovellutukset, projektityö, tuotanto).
Joensuun yliopisto, Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitos (mediateknologiat, uusmediaviestintä).
Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus ja kehittämiskeskus (sisällöntuotanto ja mediateknologia, uudet verkkotyökalut).
Kuopion yliopisto, Oppimiskeskus (sosiaalinen media)
Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Sosiaalinen media, tieto- ja viestintäteknologia, etäopetusteknologiat, mobiiliteknologiat ja niiden pedagoginen hyödyntäminen, nousevat teknologiset ilmiöt.

3.1. Luento-opetus

Videotyön perusteet.
Videotekniikan perusopetus.
Kuva- ja äänitekniikka.
Videokuvaus.
Videoeditointi nauha- ja digitaalijärjestelmillä.
Äänitekniikan ja ilmaisun opetus.
Ääni-ilmaisu.
Videoilmaisun kurssit.
Hypermedia.
Dokumentti- ja lyhyttuotannot.
Uusmedia.
Mediatyökalut.
Mikrotukihenkilökoulutus/telemattiset oppimisympäristöt.
Mobiilit mediat ja tuotanto.
Pelituotanto.
Sisällöntuotantojärjestelmät. Verkkosivujen tuottaminen.
Videoneuvottelu, Adobe Connect ja verkkopuhelupalvelut, niiden pedagoginen hyödyntäminen.
Sosiaaliset verkkotyökalut (blogit, wikit, yhteisölliset palvelut).
Mobiililaitteet (iOs, Android) ja niiden pedagoginen hyödyntäminen.
Ym.

3.2. Muu opetus

Työpajaopetus (dokumentti-, lyhyttuotanto-., mainos- ja musiikkityöpaja ym. ryhmäopetusta).
Monimuoto-opetus (etäopetus videoluentoja, verkko-opetusympäristöt, sosiaalinen media)
Kysely- ja palautejärjestelmät.

3.3. Opinto-ohjaus

Oppilastöiden ohjaus ja opiskelijoiden opintojen ohjaus. Opintopiirit. Seminaaritöiden ohjaus käsillä olevan aiheen asiantuntijana (manga-sarjakuvasta aina televisiokäsikirjoittamiseen).

3.4. Seminaarit ja konferenssit

ITK04, Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa-konferenssi 22.-23.4.2004, speaker, Nousevat teknologiat yhteisollisessä monimediaisessa viestinnässä ja sisällöntuotannossa (yhdessä Ilkka Kukkosen kanssa).
Videopedagogiikka ja -teknologia-seminaari 11.5.2004, keynote speaker, Tilavirta avaa uusia mahdollisuuksia osaamisen siirtoon (yhdessä Ilkka Kukkosen kanssa).
LETTET05 eLearning Summer '05, demonstration, Simultaneous Space (yhdessä Ilkka Kukkosen kanssa).
ITK08 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa-konferenssi17.-18.4.2008, speaker, Kampusnet - Sosiaalisen median lähestymistapa organisaation viestintään ja etäopetukseen.

4. Opetuksen kehittäminen

Opintojen kehittäminen Lapin yliopiston mediatieteen laitoksella (mm. opetussuunnitelmatyö).

Olen toiminut sekä oppilasvalintalautakunnassa, että opetuksen kehittämistyöryhmissä.

Verkko-opetustyökalujen ja monimuoto-opetuksen kehittämis ja käyttöönottotehtävät Joensuun ja Itä-Suomen yliopistossa.
Täydennyskoulutuksen ja hankkeiden koulutussuunnittelu ja toteutus

VideoFunet -hankkeen verkosto, IT-PEDA -verkosto - kansallisia virtuaaliopetushankkeita.

Lisäksi olen oman kehittänyt oman alani (video) opetusta internetissä. Kurssikäyttöön tekemäni opetussivut ovat käytössä lukuisissa oppilaitoksissa ja ovat hyvin tunnetut alan internetsivuilla sekä printtimediassa (mm. Visio-lehti, Mikrobitti).

Sosiaalisen median kehittäjäyhteisöt.

4.1. Luottamustehtävät

Suomen Radio- ja TV-selostajien liiton jäsen.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen laitehankintojen konsultointi 1995 - 1999.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen oppilasvalintalautakunnan arvioija 1994 - 1999.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen oppilasvalintatoimikunnan jäsen 1997-1999.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteenlaitoksen opetuksen kehittämistyöryhmän asiantuntijajäsen 1996 - 1999.
Lapin yliopiston videotekniikan perusopetuksen verkkosivustojen suunnittelu ja ylläpito 1996 -> .
Lapin yliopiston näyttelytila KATVEen tila- ja varustussuunnitelma 1998.
Lapin yliopiston taidekirjaston auditorion varustesuunnitelman konsultointi 2000.
Fast Forward-videofestivaalin järjestelytoimikunnan jäsen 1998.
Länsi-Lapin ammatti-instituutissa kulttuurialalla media-assistenttikoulutuksen tutkintolautakunnan arvioija 18.10.2000 - 31.1.2003.
Sisältötyöryhmän jäsen, Savonlinnaseutuportaali, Savonlinna 2002 - 2004. Puheenjohtaja 2004.

4.2. Opetuksen suunnittelu

Opetus kehitystyössä johtoajatukseni on ollut rakentaa asiayhteyttään suurempia kokonaisuuksia. Tämä on opintojen etenemisen ja oppilaiden kuormittamisen kannalta parempi ratkaisu, kuin keinotekoisesti pyrkiä pitämään yllä OPSien monimuotoista ja -mutkaista sisällöllisesti sekavaa opintokokonaisuutta. Ilmaisun korostaminen on ollut erittäin tärkeä osa teknisiä asioita sisältävää opetustani: Kuka, Miten, Miksi, Milloin... Millaisin tavoittein? Tämä tulee esille mm. median historiallisia taustoja läpikäymällä sekä teknisestä että samanaikaisesti ilmaisullisesta näkökulmasta opetettavaa asiaa tarkasteltaessa.

4.3. Laadittu oppimateriaali

Monistesarjat opetuksiin ks. kappale 3.1.

Artikkelit kirjoissa:

Opetusmateriaalin siirtäminen WWW-muotoon ja verkko-oppimisympäristöihin (mm. SCORM), jossa se on useimmiten vapaasti kaikkien käytettävissä ilman erillistä korvausta / kopiointikuluja:

Lisäksi olen tuottanut monimuoto-opetusmateriaalia ja videoluentoja Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskukselle, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatelle ja niiden asiakkaille, sekä kehittänyt verkko-opetusympäristöjä (Moodle, Dicole) ja portaalityökaluja (Moodle, Joomla, Koobi, Nucleus, WordPress,Dokeos).

5. Opetuksesta saadut arviot

Oman työni arvioimiseen käytän pääasiassa henkilökohtaisia keskusteluja oppilaiden kanssa opintojen sisällöstä. Myös menestyminen esseemuotoisissa tenttikysymykssä paljastaa usein, olenko saanut herätettyä opiskelijassa kipinän opittavan asian syvempään tarkasteluun sekä siihen miten hän voi kohdallaan hankittua tietoa soveltaa.

Erityisen arvokkaana opiskelijat ovat kokeneet valmiuteni opastaa heitä aiheeseen liittyvissä kysymyksissä myös kurssin jälkeen mm. seminaaritöiden ja opinnäytteiden tuottamisen prosesseja tukien.

5.1. Opiskelija-arviot

Opiskelijat ovat usein arvioneet kurssieni läpipääsyn liian helpoksi. Tämä johtunee usein siitä, että sisällöllisesti liikumme opittavia asioita käsitellessämme usein huomattavasti oppiaineessa vaadittavia asioita pidemmälle tasolle. Monipuolinen lähestyminen aiheeseen tuo tehoa opetukseen.Vaadittuihin asioihin palataan kuitenkin uudelleen ja uudelleen uusista näkökulmista. Näin opintovaatimukset täytetään, mutta saadaan myös eväitä aiheen jatkotutkimukselle. Pyrin tarjoamaan myös seminaarityöaiheita opiskelijoille jossa he voivat edelleen syventää opittuja asiakokonaisuuksia.

Korvaavuussuorituksia pyydettäessä vaadin korvaavan työn lisäksi kirjallisen opinnäytteen suorittamista tai kirjatentin suorittamista aiheesta. Suorituksia voidaan dokumentoida myös sosiaalisen median välineitä hyödyntäen.

5.2. Muut arviot

Aktiivisuuteni opetussuunnitelman kehittämisessä on tuonut minulle aiheeseen liittyviä tehtäviä mm. Lapin yliopiston mediatieteenlaitoksella. Olen tehnyt myös koulutussuunnittelu ja koulutuksen kehittämiseen, tukipalveluihin ja uusiin oppimisympäristöihin liittyviä suunnittelutehtäviä Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksessa ja Aducatessa.

6. Julkaistuja artikkeleita ja opetusmateriaalia

Toim. Armi Laukia ja Marja-Riitta Vainikkala: Sinä olet riemukas viulu, Oulun läänin taidetoimikunta, Oulu 1995. ISBN 951-53-0171-8.
Toim. Anja Hatva: Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu, Edita Silta-sarja, Helsinki 1998. ISBN 951-37-3611.
Pekka Ranta: Zoo-TV - Kuinka mediataiteesta tulee populaarikulttuuria U2-yhtyeen Zoo-TV-konsertissa, pro gradu, Lapin yliopisto, painamaton 2000.
Seppo Kuivakari, Pekka Ranta, Hanna Strömberg: Keholliset ja tilalliset käyttöliittymät - taiteen ja viihteen näkökulma, tutkimusraportti, Lapin yliopisto, painamaton 2000.
Toim. Anja Hatva: WEB-Grafiikka - Verkkojulkaisun suunnittelu, ISBN: 951-826-666-2.
Toim. Riitta Oittinen, Tiina K. Tuominen: Olennaisen äärellä, ISBN: 978-951-44-6853-7
Videon peruskurssi, http://koti.mbnet.fi/pranta/videmat.htm
Mediatyökalut-kurssi, http://savonlinnakampus.joensuu.fi/av/opetus/mediatk/aloitus.htm  
Toim. Seppo Kuivakari: Mobiilikulttuuri, Rovaniemi 2006, ISBN: 952-484-037-5
Toim. Kirsi Laitinen ja Marko Rissanen: Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen tukena (SMOOT) hankkeen esiselvitys, Kuopio 2007, ISBN 978-951-27-1000-3
Johdatusta sosiaaliseen mediaan, http://peksujeff.wikispaces.com/sos_media
Videoneuvottelu opetuksessa, http://peksujeff.wikispaces.com/Videoneuvottelu


Takaisin