Lineaarinen ja nonlineaarinen editointi 

Lineaarinen editointi

Editoitaessa yhtenäinen aikajana - lineaari.
Analogia: kirjoituskoneella kirjoittaminen. Kohtaukset editoidaan siinä järjestyksessä kuin ne ohjelmassa esiintyvät.
Kohtausten kesto ja rakenne hahmoitettava etukäteen.
Jos kohtauksen pituus tai yksittäinen otto muutetaan, on koko ohjelma leikattava siitä alkaen uudelleen (dominoefekti).
Vaatii yleensä ennakkoleikkauksen (OFF-LINE).
 

Non-lineaarinen editointi

Filmileikkaus, tietokonepohjainen editointi.
Analogia: tekstinkäsittely, copy-paste-menetelmä.
Otokset voidaan raakakäsitellä valmiiksi etukäteen.
Kohtaukset koostetaan otoksista, joiden paikkaa voidaan vapaasti muuttaa.
Otosten kestoa ja paikkaa voidaan muuttaa editointiprosessin edetessä.
 Copyright Pekka Ranta, University of Lapland 1999

Go back