VIDEON PERUSKURSSI PV 5


KÄSIKIRJOITUS


Tuotantoprosessi:

 • Esituotanto.
 • Materiaalin tallennus.
 • Jälkikäsittely.
 • Esituotanto:

 • Idea.
 • Synopsis.
 • Käsikirjoitus.
 • Kuvakäsikirjoitus.
 • Järjestelyt.
 • Casting.
 • Materiaalin tallennus:

 • Kuvakäsikirjoituksen tekninen toteutus.
 • Jälkituotanto:

 • Off-line eli esieditointi.
 • Tuotannon hyväksyttäminen.
 • On-line eli lopullinen editointi -> masternauha.
 • Tavoitteesta käsikirjoitukseen:

 • Lähtökohtana idea jota kehitellään ja jäsennetään. Syntyy mielikuva.
 • Aivoriihi.
 • Idean jälkeen tärkein asia on selvittää kohderyhmä:

 • Mitä kenelle?
 • Dramaturgia, muoto ja sisältö.
 • Oikea formaatti (onko video).
 • Tarvittava materiaali.
 • Rakenteen päättäminen:

 • Valinta.
 • Karsinta.
 • Korostus.
 • Järjestys.
 • 90% perspiraatiota, 10% inspiraatiota!
 • Työvaiheet:

  Idea:
 • Pohja, jolle ohjelma rakennetaan.
 • Kiteytettynä tavoite ja kuinka se saavutetaan.
 • Ohjelman idea muutamaan lauseeseen kiteytettynä.

 • Synopsis:

 • Kreik. yhteisnäkö.
 • Tiivistelmä, yhdistävä yleiskatsaus.
 • Pituus max. konekirjoitusliuska.
 • Ohjelman rakenne, muoto, henkilöt, tarina, paikat ym.
 • Antaa "raamit".
 • Rahoitukseen tai tuotantoluvan saamiseen riittävä kirjallinen tuote.

 • Käsikirjoitus:

 • Käsikirjoituslomakkeelle. Muoto: kuva vasemmalle, ääni keskelle ja vuorosanat oikealle.
 • Käsikirjoituksesta voidaan poiketa kuvaus- tai editointivaiheessa - ei ole Raamattu.
 • Korjauksille jätettävä tilaa.
 • Jokainen kuva, ääni ja henkilö ym. kerrotaan käsikirjoituksessa.
 • Ajankäyttö sekä toteutuksen että ohjelman sisäisen ajan osalta on kirjattava.
 • Kuvausajankohdat, paikat, esiintyjät ja kaikki fyysiset asiat on oltava luettavissa.
 • Mielellään liian tarkka kuin liian löysä.
 • Alustavia kuvauksia valokuvaamalla tai piirtämällä. Liitetään käsikirjoitukseen selventämään sitä.
 • Lyhyitä tiivitä ohjelmia tai kohtauksia käsikirjoitettaessa tarvitaan storyboard eli kuvakäsikirjoitus joka tehdään sekunnin tai jopa ruudun tarkaksi sekä kuvan että äänen osalta.

 • Kuvakäsikirjoitus:

 • Jokainen otos omalle sivulleen.
 • Koostuu piirretystä kuvasta, jonka alapuolella kerrotaan kuvaan liittyvät liikkeet, ajot, panoroinnit ym.
 • Otos voidaan jakaa useampiin sivuihin tarpeen mukaan.
 • Paperille hahmotellaan myös lavastukset ja, valaistus tarpeen mukaan myös sanallisesti.

 • Yleistä:

 • Siisteys on kaiken a ja o.
 • Käytetään valmiiksi painettuja lomakkeita käsikirjoitus- ja kuvakäsikirjoitusvaiheessa.
 • Kansilehti on myös hyvä tehdä, jos käsikirjoitus on pidempi. Muista kestävä sidonta.
 • Kohtaukset voidaan erottaa toisistaan välilehdillä, joista ilmenee kohtauksen tapahtumat synopsiksen tapaan.

 • Muista:

 • Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.
 • Älä unohda ääntä.
 • Tauko on taitoa.
 • Ohjelma ei ratkaise ongelmia.
 • Keskity sanomaan, ei mediaan.
 • Ohjaaja on diktaattori, joka kuuntelee muita, mutta ottaa vastuun.
 • Tiimi on kaiken elävän kuvan tekemisen perusyksikkö.
 • Tekemällä oppii (laatikkokäsikirjoittajat).
 • Hyvää ei saa huokealla eikä ilman ihmisten luovaa panosta.


 • ENG = Electronic News Gathering


  Jutun rakentaminen:

  Jutun rakenne:
 • Ensin tärkein (jutun kärki). Terävä iskevä aloitus joka kertoo pääfaktat parilla lauseella.
 • Jutun edetessä pyritään vastaamaan muutamaan kärjen esiintuomaan kysymykseen.
 • Esimerkkejä kärjestä: kuka teki mitä, tai mitä tapahtui miksi.

 • Jutun ainekset:

 • Tiedon hankinta: aineiston oltava joka osaltaan luotettavaa AINA. Tiedot hankitaan yhteyshenkilöltä.
 • Odottamattomat tapahtumat.
 • Tiedossa olevat tapahtumat (infot, lehdistötiedotteet, julkiset tilaisuudet).
 • Omatoimisuus.

 • Jutun kirjoittaminen ennen kuvausta:

 • Lyhytsanainen, lyhytvirkkeinen kieli.
 • Vältettävä sivulauseita - yksi asia, yksi lause.
 • Aineiston tarkistus.
 • Jutun pituus - n. 1'10".

 • Jutun kuvaus:

 • Haastattelu. Kaytetään muutamia vastauksia, kysymykset juonnetaan jälkikäteen.
 • Välikuvat.
 • Selkeyttävä kuvallinen materiaali.

 • Jutun koosto:

 • Toimittaja lukee studiossa ns. äänipohjan kirjoittamansa jutun pohjalta.
 • Juttua rytmitetään haastateltavan lausunnoilla.
 • Lisätään kuvitus äänipohjan päälle.
 • ENG-ryhmästä:

  Vaatimukset:
 • Kyky ajatella ja toimia nopeasti.
 • Reagoi nopeasti odottamattomiin tapahtumiin.

 • Miehistö:

 • Toimittaja = ohjaaja.
 • Kuvaaja.
 • Äänittäjä - valaisija.

 • Kalusto:

 • Kamerayhdistelmä.
 • Jalusta.
 • Mikrofonit + varusteet.
 • Valot + varusteet.
 • Monitori + kuulokkeet.
 • Kasetteja, akkuja, työkaluja, puhdistusvälineet.
 • VALKOINEN PAPERI.


 • TV-uutiset:


  Juttutyypit:

  Leadit:
 • Uutisten alussa pelkistetty katsaus päivän uutisotsikoihin.

 • Sähke:

 • Toimittajan lukema uutisteksti ilman kuvitusta.

 • Kuvitettu sähke:

 • Sama, mutta kuvan ja 100% tehosteäänen kera.

 • Raportti:

 • Käynnistyy studiossa luettavalla juonnolla, jossa kerrotaan jutun kärki.
 • Raportti paikan päältä - toimittaja ei välttämättä kuvaajan matkassa.
 • Aineisto valmistellaan ja toimitetaan toimituksessa.

 • Reportaasi:

 • Käynnistyy kuten edellä.
 • Haastatteluja, stand-up-juontoja paikan päällä.
 • Yleensä tärkeät koti- ja ulkomaantapahtumat.
 • Myös ajankohtaisohjelmissa.

 • Raportin teosta:

 • Jutun kirjoitus:
 • Pituus 30s - 2 min.
 • 1/4 A4 - A4 arkki rivinvälillä 2.
 • Aloitetaan pääasialla - kerrotaan miksi näin on.

 • Jutun kuvitus:

 • Aloitellaan YK:lla kuvaamalla tapahtumapaikka suhteessa ympäristöön.
 • Siirrytään yksityiskohtiin, joita rytmitellään laajemmilla kuvilla.
 • Kuvat rytmitetään lauserakenteen mukaan. Kuva vaihtuu pilkun tai pisteen kohdilla kuitenkin siten että kuvalliset lainalaisuudet säilyvät.
 • Kuvan pituus 5 - 10 s.
 • Kuvien täytyy tukea juttua siten että tekstillä säilyy pääpaino!

 • Esimerkki:

 • Yleiskuva tapahtumasta.
 • Otetaan tiivis kuva yksityiskohdasta.
 • Zoomaus laajempaan kuvaan (pienempään).
 • Laajaa kuvaa.
 • ...
 • Kannattaa kuvata 3 vaihtoehtoa editoijalle: Tiiviskuva, zoomaus sekä laajakuva.

 • Jutun editointi:

 • Otetaan speak nauhalle.
 • Editoidaan speakin päälle kuva + 100% ääni siten että tasoero on 15 dB.

 • Valmis nauha lähetykseen:

 • Nauhan alussa kello -30 - -5 s + EBU-testipalkki ja 0 dB:n 1 kHz testiäänivinku.
 • Mustaa -5 - -2s.
 • Alkuhäntä jossa kuvitusta ja tehosteita -2 - 0s.
 • Jutun loppuun loppuhäntä 2 - 5 s. Jossa kuvaa ja 100% ääntä.


 • Copyright Pekka Ranta 2002

  Go back