VALAISU ja ÄÄNI


VALAISUN PERUSTEITA:


VALAISU:


Teknillinen valaistus:

Valo luo pohjan videokameran valosähköiselle toiminnalle.

Kun valoa on riittävästi, myös kamera voi tallentaa kuvan virheettömästi.

Kerronnallinen valaistus:

Luodaan vaikutelmia ja annetaan lavastukselle merkitys.

Valaistuksen hierarkia:

 • Valoa on riittävästi.
 • Valo muotoilevana elementtinä.
 • Valo ilmaisullisena elementtinä.
 • Valo kerronnallisena elementtinä (jatkuvuus).

 • Valon laatu:

 • Keinovalo (noin 3200 K).
 • Luonnonvalo (noin 5600 K).
 • Sekavalo (edellisten yhdistelmiä) - kuvataan yleensä 5600 K mukaan.
 • Muu valo (kaasupurkauslamput) - kuvataan aina 3200 K mukaan.

 • Valaistuksen tavoitteet:

 • Materiaalin, pintojen, tilan, kappaleiden tuntu saadaan aikaan valon ja varjon avulla.
 • Tapahtuman tunnelma.
 • Ajankohdan määrittäminen.
 • Huomion kiinnittäminen kuvattavan keskeisimpään aiheeseen (visuaalisuus).
 • Perspektiivin aikaansaaminen.
 • Taiteellinen sommittelu: harmonia kuvan elementtien ja toiminnan kesken, visuaalisuus ja tekijän näkemys.
 • Välineellisyys: kamera vaatii tietyn minimivalaistuksen.
 • Värilämpötila.


 • VALAISTUKSEN PERUSVALOT (YKSIKAMERATEKNIIKKA):

 • Päävalo jolla valaistaan kohde. Riittävä valo kameran toiminnalle.
 • Tasoitusvalo jolla hallitaan päävalon luomaa varjoa - luodaan kontrastia ja kolmiuloitteisuutta.
 • Takavalo, jolla irroitetaan kohde taustasta.
 • Muut valot, jolla tuodaan esiin yksityiskohtia kuvassa.
 • Ns. Kolmen Pisteen Valaisu:


   

  Päävalo:

 • Valaistusvoimakkuuden lähtöarvot.
 • Suunnataan kohteeseen hieman sivusta, luodaan varjoja.
 • Sijoitus luonnoliseen valon tulosuuntaan (lavastus).
 • Suora, kova valo.
 • Tasoitusvalo:

 • Päävalon vastakkaisella puolella - päävalon ja tasoitusvalon välinen kulma 80 - 110 astetta.
 • Poistetaan päävalon liian voimakkaat varjot - tasoitetaan kontrasteja.
 • Paljastuu yksityiskohtia.
 • Pyrittävä pehmeään valoon - heijastimet, suodatus.
 • Vaikuttaa värien toistumiseen - muista videon erityisominaisuudet.
 • Määrää kontrastisuhteen!
 • Takavalo:

 • Kohteen takana.
 • Vastapuolella kameraa.
 • Kohteen yläpuolella - kohde irroitetaan taustasta.
 • Ääriviivat korostuvat.
 • Valoteho suhteellisen pieni.
 • Muut valot:

 • Täydennetään perusvaloja.
 • Korostetaan kuvakerronnan adjektiiveja.
 • Ikkunoiden valaisu.
 • Käytävä.
 • Hiusvalo


 • Valon suunta:

 • Kulma jolla valo suunnataan kohteeseen pysty- ja vaakasuunnassa.
 • Valot ja varjot aikaansaavat syvyyttä, sävyjä, muotoja, yksityiskohtia sekä tunnelmaa.
 • Valon rajaus:

 • Käytännön valotyön olennainen piirre.
 • Hallittava valaisimien valoalue - silmän harjaannuttaminen.
 • Tulosuunnan / tulokulman valinta.

 • VÄRILÄMPÖTILA JA VALKOTASAPAINO:

 • Näkyvän valon aallonpituudet ovat noin 350 (violetti) -> 700 (punainen) nanometriä.
 • Videokuva muodostetaan kolmelta valon aallonpituusalueelta saatavista kuvista, punaisesta (R), vihreästä (G) ja sinisestä (B).
 • Jos näitä elementtejä on yhtä paljon saadaan valkoinen väri.
 • Eri valaistusolosuhteissa valon aallonpituusjakauma on erilainen -> värilämpötila joka ilmaistaan Kelvin (K)-asteina.
 • Valkotasapaino otetaan kuvaamalla valkoista referenssipintaa vallitsevassa valossa.
 • Kamera korjaa valkotasapainon muuttamalla R- ja B-signaalien suhdetta G-signaaliin nähden -> valkoinen kuva referenssipinnasta.
 • Kameran elektroniikan apuna voidaan käyttää myös suodattimia.
 • Valaisinten värilämpötilaa voidaan myös korjata suodattimin (sinikalvot, keinovalokalvot): leikataan esim. punaisia aallonpituuksia -> pienentynyt valoteho.
 •  

  VALAISINTYYPPEJÄ:

  Videovalaisimissa käytetään yleisesti volframi-halogeenilamppuja -> tarkka värilämpötila 3200 K astetta.

   1. Pistevalot (spotlight):

 • Kiinteä- ja säädettäväkeilaisia.
 • Varustettu rajaajilla - kovaa valoa.
 • Myös fresnel-tyyppiset valaisimet.
 •  

  2. Tasoitusvalot (floodlight):

 • Valokeilaa tasataan heijastimilla -> tasainen valaistusalue.
 • Pehmeää valoa.

 • Pistevalo voidaan pehmentää heijastimalla sen heijastimen (esim. rypytetty alumiinikalvo) tai "sateenvarjolla".
   

  SÄHKÖTURVALLISUUDESTA JA SULAKKEISTA:

 • Watti / Voltti = Ampeeri, esimerkiksi 800 W / 230 V = 3,5 A,
 • -> 800 W:n lamppu "kuluttaa" sulaketta 3,5 A:n verran,
 • -> 10 A:n sulakkeelle 2 valaisinta, 16 A:n sulakkeelle 4 valaisinta maksimissaan.
 • Jos valaisimia tarvitaan enemmän, sähkövirtaa on haettava toisen sulakkeen takana olevasta sulakkeesta.
 • Huom: sähköroikat kestävät kuumenematta tietyn määrän virtaa - lukee johtimessa.
 • Muista varoa kuumien valaisimien aiheuttamaa palovaaraa.
 • Anna valaisimien jäähtyä kunnolla ennen valaisinten purkamista. Lisää polttimon käyttöikää.
 •  

  VALON MÄÄRÄN HALLINTA:

  1. Sähköiset himmentimet:
 • Käytetään harvoin videotuotannossa koska valaisinta himmennettäessä valon värilämpötila muuttuu.
 •  

  2. Lampun ja kohteen välinen etäisyys:

 • Kun lampun etäisyys kaksinkertaistuu, valoteho neljäsosaan.
 •  

  3. Valaisinsuotimet ja heijastimet:

 • Erivoimakkuuksisia suodattimia.
 •  

  4. Lämmönkestävät materiaalit:

 • Sateenvarjot, alumiiniheijastimet ym.


 • VALAISUN ESTETIIKKAA


  MUOTOILEVA VALO:

  Yleisvalo: valo joka valaisee koko kuva-alan kohteet - yleensä epäsuoraa valoa luonnollisesta valon suunnasta ("kattolamppu", "ikkuna", "naapurihuone").

  Suunnattu valo: antaa kohteelle muodon.
   

  VALAISUN ONGELMIA:

  Useiden kohteiden valaisu:

   Luonnollisen valon hyväksikäyttö:

   Ongelmaratkaisuja:
   

 • Harmaat sävyt ->Lisää valoa, himmennintä auki.
 • Kirkkaat sävyt -> Pehmennä ja vähennä valoa.
 • Ihon sävyt luonnottomat -> Tarkista valkotasapaino / sekavalo.
 • Silhuettimaiset hahmot -> Lisää valoa etualalle, poista taka-alalta.
 • Valorenkaita kuvassa -> Siirrä takavaloa ettei sen keila osu kameran linssiin.
 • Häiritseviä varjoja seinillä -> Muuta valojen suuntausta, yksi päävalo -> yksi varjo.
 • MUISTA:

 • Valaistus, joka kiinnittää huomion itseensä ei voi olla hyvä valaistus!
 • Paloturvallisuus - valaisimet ovat kuumia.
 • Valaisinbulbin asennus oikein:


 •  
   

 • Ota selvää paljonko sulakkeet kestävät.
 • Myös varjot ovat valaistusta.
 • Loisteputkilla valaistuissa tiloissa valo kyllä riittää mutta valaistus on luonnoton koska siitä puuttuvat kontrastit.
 • Säädä valkotasapaino AINA kun valaistus muuttuu!!!
 •  


  Valaistuksen kokonaisteho on sovitettava tunnelman tai kohtauksen sisällön mukaan.  ÄÄNITYS


  ÄÄNITYKSEN TEKNIIKKAA:


  MITÄ ÄÄNI ON?

 • Ääni syntyy kappaleen värähtelystä. Väliaineessa, esimerkiksi ilmassa, syntyy jaksollisia tihentymiä ja harventumisia. Nämä korva kuulee äänenä.
 • Äänivärähtelyllä on kaksi ominaisuutta: voimakkuus ja taajuus.
 • Ihmisen kuulema äänen voimakkuus alue: 0dB (kuulokynnys) - 120 dB (kipukynnys).
 • Puheen voimakkuus on n. 50 - 60 dB, musiikin kuuntelussa 70 - 100 dB.
 • Dynamiikka on suurinta käyttökelpoista voimakkuusvaihtelujen aluetta heikoimman (esim. taustamelu) ja voimakkaimman (pajavasara) äänen välillä.
 • Äänen värähtelytaajuus vastaa äänen sävelkorkeutta. Värähtelytaajuuden yksikkö on Hertsi (värähdystä sekunnissa).
 • Ihmisen kuuloalue: 20 - 20 000 Hz.
 • Matalampia infraääniä voidaan aistia tuntoaistin avulla. Korkeampia ultraääniä pystyvät aistimaan monet eläimet.
 • Ihmiskorva on herkimmillään noin 1000 Hz:n äänille, epäherkimmillään matalille, alle 100 Hz, äänille.
 • Ihmisen vanhetessa kyky kuulla korkeita ääniä häviää. 30 v: 16 kHz, 50 v: 13 kHz.
 • 2 * W = 3 dB. Eli äänen tehon kaksinkertaistuessa äänen suhteellinen voimakkuus kasvaa vain 3 dB (desibeliä).
 • VU (Volume Unit) - äänen suhteellinen voimakkuus dB:ssä.
 • ÄÄNITYS:

 • Ääni on värähtelyä, jonka käytössä oleva taajuusalue on 20 - 20 000 Hz.
 • Ääni etenee ilmassa ilmanpaineen muutoksina aaltoliikkeenä.
 • Akustiikalla tarkoitetaan yleensä huonetilan jälkikaiuntaa ja hälyisyyttä.
 • Erilaiset tilat värittävät äänen eri tavalla.
 • Myös äänellä voi olla huomiopiste.
 • Äänitettäessä on mikrofonia pidettävä mahdollisimman lähellä jotta akustiikan aikaansaamat äänenvärin muutokset ovat mahdollisimman pienet.
 • Esimerkiksi tuuli saattaa aiheuttaa pahoja häiriöääniä.
 • Mikrofonin päällä on käytettävä tuulisuojusta mutta täysin toimivaa suojausta ei ole - on yritettävä suunnata mikrofoni siten että tuuli ei ota siihen (monitorointi).
 • Ihminen adaptoituu akustiikkaan ja pystyy suodattamaan epäolennaisia äänielementtejä ympäristöstä. Mikrofoni poimii KAIKKI äänet.
 • Myös verkkohäiriöt sähkölaitteista saattavat aiheuttaa häiriöitä (brummi, hurina äänessä).
 • Erityisen tärkeää on huolehtia siitä että liittimet ovat kunnolla kiinni ja myöskin pysyvät kiinni liikuttaessa. Äänityksen varmistamiseksi ääntä tulee monitoroida jatkuvasti kuulokkeilla äänityksen onnistumisen varmistamiseksi.
 • Älä koskaan käytä automaattista äänentason säätöä: taustan häiriöäänet nousevat hallitsevaksi.

 • Mikrofonin sijoitus =< 45 astetta (mikrofonilla "näköyhteys" äänilähteeseen):


   

  Äänieditointi:

  Elokuvan ääni rakennetaan yleensä seuraavista osista:
 • 100% ääni ("huntti", "satanen"), eli kuvaustilanteessa nauhoitettu ääni, yleensä dialogi+taustaäänet.
 • Tehosteet:
 • Pistetehosteet eli yksittäiset äänet.
 • Pohjat eli atmosfäärit eli akustiikat - kuvauspaikalla olevaa hiljaisuutta.
 • Musiikki.
 • Näistä rakennetaan äänimaailma joka tukee kuvailmaisua.
  Ensin nauhoitetaan dialogit ja 100% ääni, sitten tehosteet ja lopuksi musiikki.

  Tehosteet:

  Tehosteäänet jaetaan atmosfääreihin ja pistetehosteisiin:
   
 • Atmosfäärit:
 • Pohjaäänet.
 • Taustakohinat.
 • Pistetehosteet:
 • Paukaukset.
 • Autonlähdöt.
 • Puhelimensoitot ym.

 • Atmosfäärit ja istetehosteet yhdistetään dialogiin -> jatkuvuus, tunnelma.

 • Kuvaeditointia varten tehdään tehosteajolistat, joista näkyy kuinka paljon tehostetta kuuluu mistäkin suunnasta (panorointi) ja miltä etäisyydeltä (ekvalisointi ja äänenvoimakkuus).
 • Hiljaisuus on myös tehoste, samoin äänen kirkkaus, "etäisyys".
 • Äänen rytmitys ja tauot.
 • "Ääni lyhentää kuvaa", eli saa kohtauksen tiivistymään.
 • MUSIIKKI:

 • Olennainen osa videoilmaisua.
 • Peittää äänityksen virheitä.
 • Kuvaa erilaisia tunnelmia: pelko, jännitys ... ilo, rauha.
 • Yhdistää ohjelman osia.
 • Äänellä voidaan ennakoida siirtymää:

 • Musiikki alkaa kuulua:

   Mies kuulee musiikin:

   Toinen henkilö saapuu nauhuria kantaen:


  MIKROFONITYYPIT:

 • Mikrofoni: laite jolla ilman paineenvaihtelut muutetaan sähköiseksi signaaliksi.
 • Mikrofoneilla ON erilaisia suuntakuvioita - tällä tarkoitetaan herkkyyttä, jolla ääntä voidaan vastaanottaa mikrofonilla eri suunnista :
 • Suuntakuviot:

  1. Ympyräkuvio:

 • Yleismikrofoni, tallentaa koko akustiikan
 •  2. Kahdeksikko:

 • Puheäänityksissä
 • Epäherkkä sivulta tuleville häiriöäänille
 •  3. Kartioidit ja superkartioidit:

 • Suuntamikrofoneja
 •  Dynaamiset mikrofonit:

 • Hyviä yleismikrofoneja, herkkyys keskinkertainen, kestävä rakenne.
 • Eivät vaadi ulkopuolista virtalähdettä.
 • Kondensaattorimikrofonit:

 • Herkkä, kohinaton, laaja taajuuskaista.
 • Vaatii ulkopuolisen virtalähteen.
 • Eri mikrofoneilla erilaisia ominaisuuksia käyttötarkoituksen mukaan:
 • Taajuuskaista.
 • Kohinaetäisyys.
 • Erilaisia taajuusleikkureita.
 • ERI TYYPPISTEN MIKROFONIEN KÄYTÖSTÄ:

  1. Kameran mikrofoni:

 • Yleensä suuntaava.
 • Eristetty kameran rungosta -> ei häiriöääniä kameran käsittelystä.
 • Tallennetaan 100% ääniä ja apuääniä jälkikäsittelyä varten.
 •  

  2. Käsimikrofoni:

 • Yleensä dynaaminen = epäherkempi -> vähemmän käsittelyääniä.
 • Usein kartioidi suuntakuvio -> suunnattava puhujaa kohti.
 • Sommittelu kuvassa ongelma.
 •  

  3. Solmiomikrofoni:

 • Usein kondensaattorimikrofoneja - pieni koko - huomaamaton.
 • Herkkä staattiselle sähkölle - silkkisolmiot, tekokuidut...
 • Sijoitus tarpeeksi etäälle äänilähteestä - ei kestä voimakkaita äänenpaineita.
 •  

  4. Suuntamikrofoni:
 • Käytetään ulkotuotannossa, usein puomilla ja tuulisuojalla varustettuna.
 • Superkartioidi suuntakuvio.
 •  

  5. Kontaktimikrofoni:
 • Sijoitetaan tasaiselle pinnalle esim. pöytä tai katto.
 • Suuntakuvio puolipallo.
 • Käytetään paneelityyppisissä keskusteluissa.
 •  

  6. Langaton mikrofoni:

 • Yleensä käsi- tai solmiomikrofoni.
 • Yhdistetään lähettimeen, vastaanotin kamerassa.
 • Antaa suuren liikkuvuuden, "näkymätön".
 • MIKROFONIN LIITTÄMINEN VIDEOKAMERAAN:

 • Balansoitu mikrofoni liitetään kameran XLR-liittimeen. Balansoimaton yleensä pieneen jack-liittimeen (mic).
 • Tarvittaessa voidaan käyttää erillisiä mikrofonien virtalähteitä ja mikrofonisignaalin esivahvistimia.
 • Äänenvahvistuksen valitsijasta (INPUT LEVEL) valitaan MIC -tasoinen vahvistus (mikrofonin signaali on hyvin heikko ja sitä vahvistetaan kamerassa).
 • ÄÄNENTASON SÄÄTÖ:

 • Valittavissa on useinmiten automaattinen tai manuaalinen äänentasonsäätö.
 • Automaatti vahvistaa heikkoja signaaleja, myös taukopaikoissa, esim. puheessa - kohina kasvaa äänityksessä.
 • Automaatti ei pysty reagoimaan nopeisiin iskuääniin tai reagoi niihin viiveellä (pajavasaraefekti).
 • Manuaalinen äänentason säätö tapahtuu säätämällä äänitystilanteen voimakkaimpien äänien mukaan 0 dB:iin - vältetään yliohjaus -> ei säröä äänessä.
 • LIMITTERI:

 • Joissain kameroissa on mahdollista limitoida (= leikata voimakkaita) äänipiikkejä niin että ääni ei säröydy.
 • Väärin käytettynä lisää taustan häiriöääniä.
 • LIITTIMET:

  XLR-liittimet:

 • XLR-tyyppisiä ammattilaitteissa.
 • Häiriövapaita, kestäviä, balansoituja.
 • Plugi- ja RCA-liittimet:

 • Harrastelijalaitteissa, balansoimattomia.
 • Herkkiä vaurioitumaan, tarkkailtava häiriöäänien eliminoimiseksi esimerkiksi kaapelin liikkuessa.
 • Kaapelin vedonpoisto erityisen tärkeää!!!
 •  

  ÄÄNEN TARKKAILUSTA:

 • Ääntä tarkkaillaan sekä mittareista että kuulokkeista.
 • Äänitettäessä pyritään käyttämään koko videonauhan dynamiikka hyväksi -> äänitystilanteen huippuarvot 0 dB (+ limitteri tarvittaessa).
 • Jos dynamiikka-alue pysyy hyvänä koko ajan se säästää aikaa jälkituotannossa.
 • Kuulokkeista kuulee koko vallitsevan akustiikan - miten mikrofoni toistaa sen.
 • Erityisen tärkeää käytettäessä suuntamikrofonia on eri äänilähteiden balanssi.
 •  

  ÄÄNITYSVINKKEJÄ:

  Mikrofonin valinta:
 • Mitä äänitetään: suuntakuvio, taajuusalue.
 • Miten mikrofoni näkyy kuvassa.
 • Mitkä olosuhteet.
 •  

  Mikrofonin sijoittaminen:
 • Kuvauspaikan akustiikka ja häiriöäänet.
 • Miten mikrofoni näkyy kuvassa.
 • Etäisyys äänilähteeseen (tarvitaanko suuntamikrofoni).
 • Luonnonvoimat: tuuli, melu - rakennettava ääniesteitä, tuulisuojat...
 •  

  Radiotaajuus- ja sähköverkkohäiriöt:

 • Usein vältettävissä käyttämällä symmetristä mikrofonikaapelia - hyvä häiriönsuojaus.
 • Mikrofonikaapelin sijoitus sähkölaitteisiin nähden - magneettikentät.
 •  

  ÄÄNEN JÄLKIKÄSITTELYSTÄ:

 • Äänenleikkurit: äänen tiettyjä taajuuksia leikataan pois. Yleensä mikrofonissa tai äänimikserissä oleva kytkin.
 • Yleensä puheäänityksestä leikataan alle 150 Hz pois - hävittää kuminaa ja tuuliääniä.
 • Puheäänityksessä aina leikataan taajuuksia, harvoin korostetaan niitä (hairiöt lisääntyvät).
 • Puheen ja taustaäänen dynamiikkaero > 15 dB - puhe selkeää.
 • Musiikin ja puheen dynamiikkaero riippuu musiikin käyttämästä taajuusalueesta ja sen omasta dynamiikasta: nyrkkisääntö n. 12-15 dB.
 •  


  ÄÄNITYKSEN ESTETIIKKAA


  ÄÄNITYYPPEJÄ:

  Ääni:
 • Dialogi - keskustelu - haastattelu - draama.
 • Kertoja - joko kuvassa tai kuvan ulkopuolella.
 •  

  100% ääni:

 • Kuvaustilanteessa tallennettu tehosteääni.
 • Luo ambienssia äänimaisemaan - kuvauspaikan luonnollisia ääniä korostetaan.
 •  

  Musiikki:

 • Luo tunnelmaa, täyttää taukoja.
 • Jatkuvuus kohtauksessa paranee..
 •  

  Erikoisefektit:

 • Kuvauspaikalta puuttuvia ääniä.
 • Luo kuvan ajasta ja paikasta.
 • Lisätään jälkituotantovaiheessa.
 •  

  PERSPEKTIIVI JA PREESENS:

  Perspektiivi:
 • Miten äänen perspektiivi kohtaa kuvan perspektiivin.
 • Mitä tapahtuu kuvan ulkopuolella.
 • Äänen perspektiivin tulisi muuttua esim. zoomatessa, kohteiden liikkuessa...
 •  

  Preesens:
 • Lähellä olevat kohteet kuulostavat erilaiselta kuin kaukana olevat.
 • Taajuusalue, akustiikka, äänen voimakkuus.
 • Mikrofonin etäisyys ja suuntaus.
 •  

  ÄÄNISUUNNITTELUSTA:

 • Kertoja vai ei kertojaa?
 • Haastattelu vai ei haastattelua?
 • Dokumentti - 100 % ääni?
 • Musiikki ja tehosteet - tukevatko kerrontaa - luovatko jatkuvuutta?
 •  

  MIKROFONI KUVASSA:

 • Joko selvästi kuvassa sommitelullisena elementtinä tai näkymättömänä.
 • Valitaan mikrofoni joka on visuaalinen, kuinka mikrofonia käsitellään (fallos).
 • Sama mikrofoni koko ohjelman ajan - katsoja "unohtaa" mikrofonin - jatkuvuus.


 • Copyright Pekka Ranta 2002

  Go back