KÄYTÄNNÖN VIDEOVINKKEJÄ ERI YMPÄRISTÖIHIN:


TELEVISIORUUDUN VIRITTÄMINEN KATSELUKUNTOON:

Star wars 2-kloonien hyökkäys -dvd:llä on ihan päteviä audio-video -testejä. Lue myös http://www.yle.fi/ylelab/faq/ ja http://www.epanorama.net/links/videotest.html


KUVAUS:


KAMERAN KÄSITTELYSTÄ:

 • Kameraa voidaan käyttää joko akkujen tai virtalähteen avulla. Käytä ainoastaan laitteille tarkoitettuja virtalähteitä.
 • Kameran sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia säätimiä. Tämänvuoksi älä avaa kameran kuorta, irroita linssiä ym. Talvella ongelmia saattaa aiheuttaa kosteuden kondensoituminen objektiivin pinnalle kameraa tuotaessa pakkasesta sisälle. Huurteen poistuminen saattaa kestää jopa tunteja riippuen ajasta ja pakkasen voimakkuudesta.
 • Kameran nauhuri ilmoittaa liiasta kosteudesta HUMID-varoitusvalolla. Tällöin poista kasetti ja anna kameran kuivua. Huurre poistuu objektiivin metallirungon ansiosta viimeisenä objektiivin sisällä olevista linsseistä joten objektiivin irroittamisesta ja linssien puhdistamisesta ei ole sanottavaa hyötyä. Objektiivin etulinssiä puhdistaessasi käytä ainoastaan linssipaperia.
 • Lisäksi objektiivin takalinssi on erittäin herkkä naarmuuntumisen suhteen. Pienikin roska tai naarmu vaikuttaa kuvanlaatuun. Objektiivin kiinnitys on erittäin herkkä rikkoutumaan.
 • Sateen sattuessa kamera täytyy suojata vesiroiskeilta. Suojaus ei saa olla kuitenkaa liian tiivis jotta laitteen tuottama lämpö pääsee haihtumaan. Sama pätee pölysiin ja kuumiin olosuhteisiin.
 • Voimakkaat magneettikentät vaikuttavat myös kameran toimintaan. Lisäksi voimakkaita valonlähteitä (aurinko, valonheitin) vasten kuvattaessa saatta ilmetä ns. smearing ilmiö - valopiste laajenee kuvan pystysuunnassa. Toisaalta taas liian vähäisessä valossa kuvattaessa kuva alkaa kohisemaan erityisesti käytettäessä kuvanvahvistus (GAIN)-toimintoa.
 • Kuljeta aina kamera kameralaukussa! Kameran rikkoutuessa asiattoman kohtelun seurauksena korvausvelvollisena on käyttäjä.
 • VIRTALÄHTEIDEN KYTKEMINEN:

 • NP-1 akut voidaan asentaa kameran takaosassa olevaan akkukoteloon. Tämä on suositeltavaa erityisesti käsivaralta kuvattaessa koska kamera tällöin tasapainossa.
 • Ulkopuoliset virtalähteet, vyöakku ja virtalähde kytketään niihin tarkoitetuilla kaapeleilla kameran takaosassa olevaan liittimeen (DC IN). Älä kytke muita virtalähteitä kameraan.
 • Ulkopuolinen virtalähde ohittaa aina akkupesässäolevan NP-1 akun joten sitä voi säilyttää siellä tasapainoittamassa kameraa.
 • Nauhurissa olevasta BATT CHECK-nappulasta voit tarkistaa patterin kunnon. Vaihda tuore akku hyvissä ajoin. Älä jätä akkua kameraan kuljetuksen ajaksi.
 • TOIMINNAT KUVAUSTA ALOITTAESSA:

 • Kytke laitteeseen virta - ensin nauhuriosaan, sitten kameraosaan.
 • Valitse sopiva suodatin (FILTER) valaistusolosuhteiden mukaan.
 • VALKOTASAPAINO:

 • Valkotasapaino otetaan suuntaamalla kamera kuvausvalaistuksessa olevaan valkoiseen paperiin. WHITE BALANCE SELECTOR-kytkin asetetaan joko a- tai b-asentoon.
 • ABL-kytkin ON-asentoon, GAIN-kytkin 0dB-asentoon. Himmennin (IRIS) on valkotasapainoa otettaessa A (automaatti)-asennossa.
 • Paina AUTO W/B BAL -kytkin WHT-asentoon. Kun kytkin klikkaa vapauta nappi. Etsimestä näet onnistuuko valkotasapainon ottaminen AUTO WHITE OK. Yleisin ongelma valkotasapainon ottamisessa on väärän suotimen (FILTER) valinta tai kuvauspaikalla olevat kaasupurkauslamput. Tällöin voit kuvata kykemällä WHITE BALANCE SELECTOR pre-asentoon.
 • Aseta himmennin M (manual)-asentoon.
 • NAUHURIN TOIMINNOT:

 • Aseta kasetti koneeseen painamalla nauhurin päällä olevaa EJECT-nappulaa. Myös muut nauhurin käyntinäppäimet ovat nauhurin päällä kannen alla.
 • ÄÄNITYSTASOJEN SÄÄTÖ:

 • Kytke mikrofoni nauhurin takana oleviin liittimiin. Jos käytät kondensaattorimikrofonia kytke phantom-virtasyöttö mikrofonikanavaan (liittimen vieressä). Valitse AUDIO IN-kytkimistä käytätkö CAM: kameran omaa mikrofonia, MIC: mikrofonitasoista signaalia AUDIO IN-liittimeen vai LINE: linjatasoista signaalia AUDIO IN-liittimeen.
 • Aseta CH-1 ja CH-2 AUDIO SELECT-kytkin joko AUTO tai MAN asentoon. Puomimikrofonia käytettäessä ääntä voidaan säätää MAN-asennossa äänentasosäätimin tarkkaillen samalla ääntä kuulokkeilla ja äänentasomittareista. Voimakkaimmat äänet tulisi yltää 0 dB-tasolle.
 • Ääntä voidaan tarkkailla myös nauhurin sivulla olevalla tarkkailukaiuttimella. Sen äänentason säädin (MONITOR) sekä hälyytysäänen (ALARM) tasonsäädin ovat kaiuttimen alapuolella.
 • AIKAKOODIN ASETUS:

 • Valitse DISPLAY-kytkimestä TC (aikakoodi)-asento. Kytke PRESET/REGEN-kytkin PRESET-asentoon. Aseta F-RUN (free run - kellotoiminto)/R-RUN (record run - nauhoitustoiminto) -kytkin SET-asentoon. Aseta aikakoodi käyttäen ADVANCE- ja SHIFT-näppäimiä. Hyvä tapa on nauhoittaa joka kasetti alkamaan esim eri tunnilta jolloin ensimmäinen materiaalinauha alkaa kohdasta 01:00:00:00 ja toinen 02:00:00:00 jne. Näin Materiaalinauhat pysyvät editoitaessa järjestyksessä.
 • Kytke aikakoodikytkin R-RUN-asentoon. Aikakoodi säilyy kameran muistissa noin 15 tuntia.
 • NAUHOITUS:

 • Käynnistä kamera VTR-kytkimestä. Etsimeen syttyy punainen REC-valo. Jos valo alkaa vilkkua se tarkoittaa nauhan tai akkujen mahdollista loppumista. Muita varoitusvaloja ovat BATT (akkun virran loppuminen), SHUTTER (suljinnopeussäätö toiminnassa) ja GAIN UP (valonvahvistus toiminnassa).
 • Nauhoita kasetin alkuun noin 30 sekuntia väripalkkia (BARS) editin säätötoimenpiteitä varten. Nauhan alku on myös nauhan heikkotasoisinta osaa - alun palkki toimii myös mukavasti PRE ROLL-nauhana editoitaessa.
 • Tarkempia ohjeita kameranauhurin käytöstä löytyy kameralaukussa olevista käyttöohjeista (kopiot). Jos käyttöohjeet puuttuvat, kysy niitä vahtimestareilta.
 • BACK FOCUKSEN SÄÄTÖ:

 • Varmista ettei kameran objektiivi ole macro-asennossa!!
 • Tarkenna kamera etäällä olevaan kohteeseen TELE-asennossa. Zoomaa kuva auki WIDE-asentoon ja katso etsimestä/monitorista pysyykö kuva tarkkana. Jos ei avaa objektiivin BACK FOCUS-lukitusruuvi (macron vieressä) ja säädä kuva teräväksi BACK FOCUS-rengasta kääntäen. Kun kuva on tarkka tiuko lukitusruuvi ja toista toimenpide kunnes kuva säilyy terävänä sekä TELE- että WIDE-asennoissa.
 • ETSIMEN SÄÄTÖ:

 • Aseta kameran etsimeen väripalkki (BARS).
 • Säädä etsimen etuosan kytkimillä kontrasti (CONTR) mahdollisimman pienelle. Säädä kuvan kirkkaus (BRIGHT) siten että kaikki väripalkit näkyvät harmaanvalkoisesta harmaanmustaan. Tämän jälkeen säädä kontrastia siten että valkoinen palkki muuttuu valkoiseksi siten että se ei pala aivan puhki. Piirun verran harmaaseen suuntaan.


 • EDITOINTI


  RAAKAEDITOINTI:

 • Editointi aloitetaan tavallisesti raakaeditointivaiheella (off-line). Nauha siirretään aikakoodilla varustettuna VHS-nauhalle. Tämä onnistuu esimerkiksi kytkemällä Beta-editin recorderin monitorin johto VHS-nauhuriin.
 • Ensimmäisessä raakaeditoinnissa keskitytään ainoastaan käsikirjoituksen visualisointiin. Käsikirjoituksen ja kuvalistan avulla editoidaan ohjelma pääleikkauksin - luodaan yleiskuva ohjelmasta. Tällöin voidaan katsoa myös ns. käyttikset - otokset, joita käytetään lopullisessa ohjelmassa. Uusien ideoiden ilmaantuessa ne kannattaa lisätä ohjelmaan ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja.
 • Raakaeditointivaiheessa ei kannata kiinnittää liikaa huomiota musiikkiin tai äänileikkauksiin. Tarkoituksena on luoda ensimmäinen hahmotelma ohjelmasta joka sitten esitetään koeyleisölle; saadaan ensimmäinen kritiikki. Tässä vaiheessa esille tulleet asiat on hyvä kirjata ylös ja niitä pitäisi pyrkiä myös toteuttamaan. Valmistaudu myös tekemään uusintakuvauksia, sillä vaikka ohjelma tuntuisikin itsestäsi hyvältä, muista että tekijä rakastuu aina materiaaliinsa ja että yleisö on aina oikeassa.
 • TOINEN RAAKAEDITOINTI:

 • Kritiikin saatuaan voidaan tehdä editointikäsikirjoitus toista raakaeditointia varten. Tässä toisessa editoinnissa tulee olla jo lopullisen ohjelman perusleikkaukset (ei efektejä). Tämän editointivaiheen päätteeksi ohjelma voidaan hyväksyttää esim. tilaajalla. On syntynyt kokonaiskuva valmiista ohjelmasta.
 • EDITOINTILISTA:

 • Editointilista tehdään lopullista editointia (on-line, fine-cut) varten raakaeditointinauhan avulla. Valmiissa raakaeditointinauhassa näkyvistä aikakoodeista kirjataan ylös otosten alku- ja loppukohdat. Listaan kirjataan myös kuvituksen, äänen ja kerronnan väliset suhteet, musiikin sisään- ja ulosajot, grafiikat ja tekstitykset. Jokainen sarake ilmaisee lisäksi materiaalin sijainnit materiaalinauhoilla: Ns. englantilainen malli:

 •  Ohjelman nimi:_____________________________________

   Editointi n:o | Materiaalinauha | Aikakoodi | Sisältö | Ääni | Tehoste | Speak | Grafiikka

   


  ASSEMBLY- VAI INSERT-EDITOINTI?

 • On mahdollista käyttää kahta editointitapaa: assembly- tai insert-editointia. Assemble-editoinnissa editoidaan sekä kuvaa, ääntä että tahdistuspulssia yhtenä elektronisena pakkauksena. Videokameralla kuvattaessa tehdään tavallaan koko ajan assemble-editointeja. Haittana assemble-editoinnissa on että kuvaa ja ääntä ei voida erottaa toisistaan, mutta se soveltuu hyvin esimerkiksi raakaeditointiin.
 • Insert-editoinnissa master-nauhalle nauhoitetaan tahdistuspulssia (mustaa videokuvaa) sekä aikakoodia. Aikakoodi alkaa koodista 00:00:00:00. Tällöin nauhan 'ensimmäinen ruutu' on nollaruutu ja nauhurin laskurista nähdään missä kohdassa masternauhaa kulloinkin ollaan. On tärkeää että sekä tahtipulssi ja aikakoodi on katkeamaton koko ohjelman ajan editoinnin sujuvuuden ja ohjelman elektronisen virheettömyyden takaamiseksi.
 •  


  LINEAARINEN VAI NON-LINEAARINEN EDITOINTI


  Lineaarinen editointi

  Editoitaessa yhtenäinen aikajana - lineaari.
  Analogia: kirjoituskoneella kirjoittaminen. Kohtaukset editoidaan siinä järjestyksessä kuin ne ohjelmassa esiintyvät.
  Kohtausten kesto ja rakenne hahmoitettava etukäteen.
  Jos kohtauksen pituus tai yksittäinen otto muutetaan, on koko ohjelma editoidaan siitä alkaen uudelleen (dominoefekti).
  Vaatii yleensä ennakkoeditoinnin (OFF-LINE).
   

  Non-lineaarinen editointi

  Filmileikkaus, tietokonepohjainen editointi.
  Analogia: tekstinkäsittely, copy-paste-menetelmä.
  Otokset voidaan raakakäsitellä valmiiksi etukäteen.
  Kohtaukset koostetaan otoksista, joiden paikkaa voidaan vapaasti muuttaa.
  Otosten kestoa ja paikkaa voidaan muuttaa editointiprosessin edetessä.


  ÄÄNEN EDITOINTI:

 • Ohjelman editonti lähtee yleensä ns. äänipohjan rakentamisella. Luodaan masterotoista ja niiden 100%:sta äänistä runko
 • ohjelmalle. Tähän lisätään jälkikäteen välikuvia ja efektejä. Koska työskentely tapahtuu aikakoodin avulla, ristikuvat ja äänen ristiinleikkaukset ovat mahdollisia tarkkojen editointisaumojen vuoksi.
 • Ääneen voidaan lisätä efektejä käyttämällä toista ääniraitaa tai digitoimalla masterääni ja siirtämällä se äänityöasemaan jatkokäsittelyä varten. Tämä ei ole aina välttämätöntä jos tehosteet, musiikki ja speak on valmiiksi tehty raakaeditoinnin pohjalta. Tässä tapauksessa tehostepohjat editoidaan masternauhan ääniraidalle ja kuvitetaan se editoimalla kuva ja 100% ääni jäljelle jääville raidoille.
 • Ääntä editoidessa on tärkeää tarkkailla äänten suhteita toisiinsa. Kahden peräkkäisen leikkauksen äänen tasot eivät saisi vaihdella kovin dramaattisesti (jatkuvuus). Speakin ja tehosteiden voimakkuuserot on oltava riittävän suuri.


 • NAUHAN POHJAAMINEN JA AIKAKOODIN TEKEMINEN NAUHALLE:

  Ns. Master-nauha pohjataan eli sille nauhoitetaan control track-signaali ja aikakoodi. Control-track-signaalina käytetään kuvamikserin kanavalta BLACK/COLORBAR saatavaa signaalia. Master-nauha kelataan alkuun ja suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
 • Asetetaan ottava nauhuri LOCAL-tilaan.
 • Asetetaan ottavasta nauhurista LTC-display ja TC IN-valitsin IN asentoon.
 • Painetaan MENU-näppäintä ja valitaan TIME CODE-mode REC RUN.
 • Painetaan TC-PRESET-näppäintä ja päästään TC PRESET MODEen.
 • Kursorinäppäimiä hyväksikäyttäen asetetaan aikakoodiksi (TCG) 00:00:00:00.
 • Paina SET-näppäintä. Ottava nauhuri palaa normaalitilaan.
 • Nauhoita ottavan nauhurin näppäimiä käyttäen nauha täyteen testisignaalia. Tällöin nauhan aikakoodi on nauhan alussa 00:00:00:00 ja nauhan kulloisenkin aseman näet suoraan aikakoodia lukemalla.
 • Masternauhurin pohjattuasi palauta nauhuri REMOTE-tilaan.
 •  


  VIDEOKUVAUKSEN MUISTILISTA  KUVAUS


  Kelaa nauha kerran pikakelauksella loppuun, jotta nauhalla oleva magneettipöly irtoaa ja dropoutien määrä pienenee.
  Kuvaa nauhan alkuun testipalkkia, jos kamerassa on siihen mahdollisuus. Jos ei, niin noin minuutin verran mustaa (linssisuoja objektiivin päällä), koska nauhan alussa on eniten dropoutteja (pistemäisiä häiriöitä kuvassa).
  Jokaisen otoksen alkuun 10 sekunnin alkuhäntä, jossa toimintaa ei tapahdu (editointivara):
  Kamera käyntiin -> odota 10 sekuntia -> kuvataan kohtaus -> 2 sekunnin loppuhäntä.
  Alkuhäntä on erityisen tärkeä silloin kun kamerasta on kohtausten välillä katkaistu virta - otosten väliin tulee katkos, jolloin sen kohdan yli ei voida editoida.


  EDITOINTI


  Kelaa nauha kerran pikakelauksella loppuun, jotta nauhalla oleva magneettipöly irtoaa ja dropoutien määrä pienenee.
  Nauha pohjataan:
  Nauhalle nauhoitetaan "palkkia" tai "mustaa" ohjelman oletetun maksimipituuden verran. Tämä mahdollistaa INSERT-editoinnin.
  Ohjelman editointi aloitetaan n. 30 sekuntia nauhan alusta (ei aikakoodia) tai aikakoodista 00:02:00:00 (Beta ym. editointi).
  Valitaan raita (raidat), jolle editointi tapahtuu:
  V = videoraita.
  A1 = audioraita 1, vasen äänikanava.
  A2 = audioraita 2, oikea äänikanava.
  Merkitään ensimmäisen otoksen IN-kohta ottavalle nauhurille (merkitään painamalla ENTER ja IN yhtäaikaa).
  Etsitään materiaalinauhalta (antava nauhuri) haluttu otoksen alkukohta (IN ja loppukohta (OUT).
  Esikatsellaan otos PREVIEW-näppäintä painaen tai editoidaan otos PERFORM (tai EDIT)-näppäimellä. Editoitaessa tehdään myös kaikki kuvaan ja ääneen haluttavat efekti, kuten himmennykset, tekstitykset, äänenvoimakkuuden muutokset jne.
  Kun nauhuri editoi otoksen, nauhoitus valo syttyy. Editoinnin loputtua kuuluu merkkiääni ja IN ja OUT valot vilkkuvat editointiohjaimen näytössä.
  Merkitään uudet aloitus ja loppukohdat.
  Musiikit, grafiikat ym. kannattaa nauhoittaa apumateriaalikasetille, josta ne on helpompi siirtää tavallisen editoinnin avulla oikeaan kohtaan editoitavaa ohjelmaa.
  Tekstiplansseja voi kuvata kameralla esim. paperiprintiltä, ja editoida ne ohjelman alkuun ja loppuun.
  ASSEMBLE-editointia kannattaa käyttää ainoastaan valmiita kokonaisia ohjelmia kopioitaessa.


  IMMIX-EDITOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEITA


  Seuraavassa kerrotut ohjeet soveltuvat osaltaan myös muihin digitaalisiin editointityöasemiin.

  Immix-grafiikat:


  Kun siirretään materiaaleja sovellutusohjelmista Immix-tietokoneelle, asetukset ovat seuraavat:

  Resoluutio: 768x576.
  Kuvan tiheys: 72dpi.
  Suositeltava kuvaformaatti still-kuvissa: PICT.
  Frame rate animaatioissa: 25 fps.
  Kuvaformaatti animaatioissa: quicktime.


  Immixin käynnistys ja sulkeminen:


  SCSI-järjestelmän käynnistys:
  Monitorit, nauhurit ym.
  DLT-asema.
  Cube (odota n. 90 sekuntia, kunnes videoruudussa käy kohina).
  MacIntosh.
  Cube-ohjelma (myös tiedostoa klikkaamalla ohjelma käynnistyy).

  SCSI-järjestelmän sulkeminen:

  Ohjelma.
  DLT-nauhuri (Josta nauha on otettu POIS - 800mk/nauha).
  Cube ja MacIntosh.
  Monitorit, nauhurit ym.

  Sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen väli mielellään min. 5 minuuttia!!!


  Immix-tiedoston hallinta:


  SAVEa aina -> talleta versiot eri nimillä (version hallinta):
  versionumero (1.1, 1.2 jne).
  päivämäärä (1302/1 jne).
  tallennustiedostot ovat pieniä: levykkeelle mahtuu useita.
  myös lataustiedostot tallentuvat -> varmuuskopiot syntyvät samalla.
  Poista turhat otokset FOOTAGE-levyltä:

  Compact volume uusien projektien aluksi.
  Initialize kuukauden välein.
  DLT-nauhoille vain käytetyt otokset.
  Ohjelman voi tehdä pätkissä eri tracksheeteille ja printata peräkkäin "print with timecode"-toiminnolla.
  Tällöin Beta-nauha pitää olla pohjattu ja siinä pitää olla aikakoodi.
  Ohjeet täällä.


  Cube perusteet:


  Cube (2-yksikkö) -> TurboCube (1-yksikkö) yhteensopivuus.


  Help-fileissä ratkeaa suurin osa käyttöongelmista!!

  Opettele näppäinoikotiet:

  Home: tracksheetin alkuun.
  End: tracksheetin loppuun.
  Space: Play/Stop.
  Page Up/Down: Scrollaa näyttöä.
  Option + [klikkaa otosta]: Otoksen alkuun.
  Option + CTRL + [klikkaa otosta]: Otoksen loppuun.
  +: Zoom in.
  -: Zoom out.
  MacIntoshin työpöydällä määriteltävä Cube-ohjelman muistivaatimus on min. 16 Mt.
  Preferences-valikosta määritellään ohjelman perusasetukset, kuten mistä digitoidaan / liittimet yms.
  Nimeä otokset muodossa sähköpostiosoite:tiedoston nimi, jotta ne löytyvät helposti.
  Jos haluat että otoksesi ovat turvassa FOOTAGE-työpöydällä, lukitse ne.
  Digitoi materiaali mahdollisimman yhtäjaksoisissa pätkissä, jos mahdollista.

  FOOTAGE: Immix-kovalevyillä olevat otokset.
  CLIPSHEET: Leikepöytä, johon digitoidusta materiaalista tehdään ohjelmassa käytettävät otokset, leikkeet.
  TRACKSHEET: Työpöytä, johon clipsheetiltä tuodut otokset tuodaan lopullista hiomista varten -> valmis ohjelma.

  Cuben efektit ovat reaaliaikaisia, footagella oleva materiaali ei muutu!
  Build clip.. ja generate clip.. -toiminnoilla voidaan tehdä footagelle uusia otoksia, esim. layerointia varten.

  Käytä aikakoodia aina. DV-nauhoista kannattaa tehdä Betalle arkistokopiot, joissa on aikakoodi.

  Aikakoodi on hyödyllinen sekä otosten lataamisessa että tulostettaessa.
  10 minuutin ohjelmasta tekee helposti 3 tunnin esityskopion copy/paste-menetelmällä tracksheetillä.
  Tracksheet-tiedosto toimii backuppina valmiista ohjelmasta: tiedosto tallentuu levykkeelle + materiaali Beta-nauhat.
  Jos ohjelmassa on käytetty Build clip.. ja generate clip.. -toimintoja, tallenna projektin varmuuskopio DLT-nauhalle.


  Materiaalin lataamisesta:


  Load existing clips:
  Lataa vain halutut otokset. Valinta: aktiiviset otokset track-/clipsheetillä.
  Load options lisää +n sekuntia ylimääräistä otoksen alkuun tai loppuun.
  non-turbo - turbo: Cubessa voidaan editoida TurboCuben materiaaleja lataamalla ne Betalta uudelleen.
  Load animations:
  Kun ladataan .mov/.qt/.moov -tiedostoja, VIDEO IN/OUT -LIITTIMIIN KYTKETYT LAITTEET TÄYTYY OLLA SAMMUTETTUINA!
  Load CD Audio toiminnosta:
  Muuntaa CD-tiedoston aiff-muotoon, joka puolestaan täytyy muuntaa Immix-muotoon. Tämä on hyvin hidasta.
  Lataa CD-musiikit ym. load live-toiminnolla.
  Load With Timecode: Beta.
  Load Live: DV, VHS, 8mm, Hi8, CD, C-kasetti tms......
  Load From Log File: Lataa aikakoodilistoilta.
  Load Graphic: PICT-kuvatiedostot (muista resoluutiot).
  Load Animation: PICS, Quicktime (koodekki Video tai Cinepak), muista resoluutio.
  Load AIFF or CD Audio: AIFF-äänitiedostot (16-bit stereo, 44,1 kHz).
  Load VoiceOver: Äänittää mikrofoniliittimestä.

  Build Clip From TrackSheet: Uusi otos tracksheetilta footagelle.
  Generate Clip At New Speed: Nopeutus/hidastus track/clipsheetiltä valitusta otoksesta tekee uuden otoksen footagelle.

  Make Color Clip: Tekee värillisen taustakuvan.
  Make Black Clip: Tekee mustan taustakuvan esim. himmennystä varten.

  Make Title...: tekstitystoiminnot grafiikkaraidalle.

  Load Existing Clips: katso yllä.

  Get Clip Info: Näyttää tiedoston lataustiedot.


  Clipsheet:


  Samasta footagesta (digitoidusta materiaalista) voidaan tehdä useita erilaisia virtuaalisia otoksia Clip Editorin avulla.
  Eri aihe -> eri Clipsheet.
  Myös tracksheetille voidaan tehdä useita erilaisia versioita clipsheetillä olevista otoksista (vaikkapa erilaisien efektien kokeilua varten).
  Otostyyppejä, joita voidaan tallentaa clipsheetille:

  VAUDIO: ääni ja kuva yhdessä.
  VIDEO: kuvaotos.
  AUDIO: ääniotos.
  TEXT: teksti tai grafiikka pikseligrafiikka-muodossa. Suuret scrollaukset vaativat paljon muistia -> kone voi jumiutua!!!


  Tracksheet:

  Tracksheetin hierarkia:

  Background track (on aina täyskuva, "fullscreen").
  Overlay track eli efektiraita.
  Text track, eli teksti- ja grafiikkaraita.
  Osa efekteistä toimii pelkästään overlay-raidalla.
  Tekstiraidalla omat tehosteensa.
  Efektit vaikuttavat aina koko otokseen.
  Efektejä voidaan rytmittää divide-käskyllä ja interpolate to next-toiminnolla jakamalla otos useaan erilliseen palaseen, jota käsitellään erikseen.  ERÄÄN BETAEDITIN ERIKOISTOIMINTOJA:


  KAHDEN ANTAVAN NAUHURIN EDITOINTI:

 • Valitse kuvamikseristä REMOTE ENABLE-muoto painamalla 0 ja * -näppäimiä yhtäaikaisesti.
 • Valitse A/B-editointimuoto.
 • Valitse miltä antavalta nauhurilta siirrytään mille FROM/TO.
 • Aseta IN ja OUT-paikat antaville nauhureille ja IN ottavalle nauhurille.
 • Aseta TRANS-aika eli editoinnin siirtymäaika.
 • SPLIT-EDITING:

 • Valitse kuvan IN -paikka antavalle ja ottavalle nauhurille.
 • Paina AUDIO SPLIT (valo palaa) ja valitse antavalla IN-paikka äänelle.
 • Paina AUDIO SPLIT ja aseta ottavan nauhurin OUT-paikka.
 • DT-EDITOINTI ELI HIDASTUSTOIMINTO EDITOINNISSA:

 • Paina VAR-näppäintä ja valitse haluamasi nopeus ohjauskiekolla.
 • Kuvan sisääntulokohdassa paina IN+OUT+ENTRY - kaikkia yhtäaikaa.
 • Pysäytä nauhuri STILL-näppäimellä ja anna ottavalle nauhurille IN ja OUT-paikat.
 • KEYING KUVAMIKSERILLÄ:

 • Betaeditissä on tekstityksiä mahdollista tehdä AVID-tietokoneen tai nauhalle kuvatun planssin avulla. Teksti kuvataan joko
 • valkoisella tai mustalle pohjalle - tärkeintä on että tektissä ei ole samoja sävyalueita kuin pohjavärissä.
 • Tarkista seuraavat merkkivalot: DSK ja KEY ON eivät pala. Keinukytkin on ala-asennossa.
 • Paina BKGD ja EFF MATTE, valitse videokuva PROG-kanavaan ja teksti KEY-kanavaan.
 • Muuta SLICE näppäintä pyörittäen sitä vastapäivään ääriasennostaan,käytä myös GAIN-potentiometriä ja etsi sopivat arvot niin että tekstiavaintuu kuvan päälle.
 • Voit käyttää myös muita avaintamistapoja - tutustu käyttöohjeeseen.


 • Copyright Pekka Ranta 2002

  Go back