VIDEOSANASTO ENGLANTI-SUOMI


A

Acoustic background:
Mikrofonin äänittämä tilan akustiikka.
AGC:
Automatic gain control. Automaattinen vahvistuksen säätö. (A) ÄÄNI: Vahvistaa heikkoja äänisignaaleja ja vaimentaa voimakkaita aikaansaaden teoreettiseti optimaalisen äänitystason. Myös pohjakohina vaihtelee, ääni "pumppaa". (B) VIDEOKUVA: Samanlainen toiminto videosignaalin säätämiseksi.
Alternating current (AC):
Vaihtovirta. Suomessa 230 volttia, 50 Hertsiä.
Amplifier:
Vahvistin. Vahvistaa ääni tai kuvasignaalin voimakkuutta.
Angle-of-view:
Kuvakulma. Määräytyy objektiivin polttovälin suhteen.
Aperture:
Aukko. Määräytyy objektiivin takaosan aukon läpimitasta (aukko - f-lukema) jolla kontroloidaan CCD-kennolle tulevan valon määrää. Automaattivalotus säätää aukon suuruutta valon määrän vaihteluiden mukaan.
Assemble-editing:
Editointimetodi, jolla tehdään jatkuvuusleikkausta.
Attenuating:
Signaalin vaimennus.
Audio-dub:
Toiminta, jolla korvataan ohjelman ääniraita uudella muuttamatta kuvaraitaa.
Autofocus (AF):
Automaattitarkennus.
Autoexposure (AE):
Automaattivalotus joko objektiivin aukkoa tai valotusaikaa säätämällä.
Auto White Balance (AWB):
Automaattinen valkotasapainon säätö. Säädetään tilan väritasapaino vallitsevan valaisun mukaan.
A/V:
Audio visual. Audio = ääni. Video = kuva.

B

Background light:
Taustavalo. Valonlähde joka valaisee kohteen taustan.
Backlight:
Takavalo. Valonlähde joka valaisee kohteen takaapäin.
BLC. (Backlight compensation):
Vastavalon korjain. Kun kohteen tausta on valaistu liian voimakkaasti, aukkoa säätämällä voidaan valaistuksen voimakkuutta muuttaa siten että kohde on oikein valotettu.
Backspace edit:
Kun pause/record toiminto vapautetaan, nauhuri palaa takaisinpäin muutaman kuvan ennen äänityksen aloittamista.
Barndoors:
"Ladonovet". Metalliset laipat joilla rajataan valaisimen valon keilaa.
Blue gel:
Muovikalvo jolla muutetaan keinovalon värilämpötila päivänvaloa vastaavaksi.
Boom:
Puomi. Käytetään mikrofonin saamiseksi äänilähteen yläpuolelle pois kuvan rajauksesta.

C

Cannon connector:
XLR-liitin. Kolme-pinninen balansoitu audioliitin.
Cardioid microphone:
Kartioidimikrofoni. Mikrofonin suuntakuvio on ns. hertta, ts. se on herkin edessä sijaitseville äänilähteille.
Character generator:
Tekstigeneraattori jolla tehdään tekstitykset video-ohjelmiin.
CCD (Charge-coupled device):
CCD-kenno. Piikenno jolla muutetaan tuleva valo sähköiseksi signaaliksi. Kotivideokameroissa on yksi kuvakenno, ammattilaiskameroissa valo jaetaan kolmelle kennolle, punaherkälle R, viherherkälle G ja siniherkälle B.
Chrominance:
Värikylläisyys.
Close-up (CU)
Lähikuva.
Colour temperature:
Värilämpötila-asteikko Kelvin-asteina. Keinovalo 3200 K, päivänvalo 5-6000K, kirkas auringonpaiste jopa 10,000K.
Composite signal:
Komposiittisignaali. Videosignaali joka sisätää väri- ja kirkkaussignaalit, pysty ja vaakasynkronointisignaalit, mutta ei äänisignaalia .
Continuity:
Jatkuvuus. Valaisun, vaatetuksen, lavastuksen, äänen, liikkeen jatkuvuus otoksesta toiseen kohtausen sisällä.
Contrast:
Kontrasti. Kirkkauden ja varjon suhde toisiinsa.
Control-track:
Kontrolliraita. Elektronisia pulsseja videonauhan reunassa, yksi jokaista kuvaa kohden, jotka tallennetaan nauhoituksen aikana. Käytetään videonauhurin toistonopeuden säätämiseen ja nauhalaskurin toimintaan.
Crane shot:
"Kraana"-otto. Kuvaus joka tapahtuu ajovaunua hyväksi käyttäen. Kamera-ajo.
Cue:
Äänellisen tai visuaalisen toiminnan alkamisen merkki.
Cutaway:
Otos joka ei liity kohtauksen varsinaiseen toimintaa, mutta liittyy siihen jotenkin. Esimerkiksi kuvataan konsertissa katsomoa.
Crossing the line:
Suojaviivan ylitys. Suojaviiva on kuvitteellinen linja joka on esimerkiksi vedetty kohteen liikkeen suuntaisesti. Kuvauksen tulee tapahtua aina suojaviivan samalta puolelta jotta jatkuvuus säilyisi.

D

DC Direct current:
Tasavirta.
Decibel (dB):
Desibeli. Logaritminen asteikko voimakkuudelle. Käytetään ilmaistaessa esimerkiksi äänenvoimakkuuksia tai signaalien voimakkuuksien suhteita.
Depth of field:
Terävyysalue. Kohteen etu- ja takapuolella olevat alueet jotka ovat vielä teräviä. Kun tarkennuspiste on kohteessa terävyysalue on kolmanneksen kohteen edellä, kaksi kolmannesta kohteen takana. Terävyysalue riippuu objektiivin polttovälistä ja käytettävästä aukosta. Suurin terävyysalue saavutetaan käyttämällä laajaa polttoväliä ja pientä aukkoa..
Diaphragm:
Laite jolla vaikutetaan kuva-alan kokoon.
Diffraction lens:
Pehmeäpiirtolinssi.
Digital circuitry:
Digitaalipiiri. Menetelmä jolla muunnetaan sähköinen signaali digitaaliseksi signaaliksi. Digitaalitekniikkaa mahdollistaa häviöttömän signaalikäsittelyn, ts. kuvan laatu ei huonone videonauhaa kopioitaessa.
DIOPTRE LENSES:
Linssin suurennussuhde. Se voi olla positiivinen (suurentaa) tai negatiivinen (pienentää).
Dissolve:
Ristikuva. Sekoitetaan kahta signaalia keskenään, esim. ristikuva.
Dolby:
Kohinanpoistojärjestelmä.
Dolly:
Kuvausvaunu. Pyörillä kulkeva kuvausalusta.
Dropout:
Häipymä. Nauhalla olevasta virheestä johtuva signaalin häipymä.
Dubbing:
Kuvan tai äänen kopioiminen tai miksaaminen nauhalle.
Dynamic range:
Sinaalikohinasuhde. (a) Voimakkaimpien ja hiljaisimpien signaalien ero desibeleissä (dB). (b) Kontrastin tai värikylläisyyden ero voimakkaimmasta himmeimpään.

E

Editing:
Editointi. Menetelmä jossa valitaan käytettävät otokset, niiden kesto, järjestys ja sopivuus, sekä niiden kopioiminen toiselle nauhalle. Äänet valitaan myös sen sopivuuden mukaan ja voidaan korvata uudella äänellä tai selostuksella.
Edit Controller:
Editointiohjain. Laite, jolla voidaan ohjata kahta videonauhuria joilla voidaan suorittaa editointia.
Edit-in:
Editoinnissa määritettävä otoksen alkukohta.
Edit-out:
Editoinnissa määritettävä otoksen loppukohta.
Edit-master:
Nauha joka syntyy editoinnin tuloksena.
Edit-deck or Edit-VCR:
Videonauhuri jossa on editointitoimintoja.
E.D.L (Edit Decision List):
Editointilista. Kun kuvaukset on tehty, kuvatusta materiaalista tehdään lista jossa jokainen otos on kuvattu ja numeroitu. Se sisältää aikakoodin, keston sekä huomioita otoksen sisällöstä. Editointilista tehdään kuvalistan pohjalta (paper edit) siinä järjestyksessä jossa otokset ovat valmiissa ohjelmassa.
Editing Off-line:
Esileikkaus. Kuvatusta nauhasta tehdään kopio, jolla editointilistan avulla voidaan tehdä koe-editointi huonolaatuisemmalla editointilaitteistolla. Tämän leikkauksen avulla voidaan tehdä lopullinen editointilista (EDL).
Editing On-line:
Lopullinen leikkaus. Leikkaus tehdään valmiiksi ohjelmaksi esim. Beta-leikkausyksikössä.
Electronic Noise:
Kohina.
Enhancer:
Laite jolla parannetaan videosignaalin laatua.
ENG:
Electronic News Gathering. Uutismateriaalin kerääminen videokameralla filmikameran sijaan.
Equalization:
Ekvalisointi. Menetelmä jolla äänen taajuuksien suhteita toisiinsa voidaan muuttaa.
Erase head:
Poistopää. Äänityksessä käytettävä vanhan signaalin poistamiseen käytettävä laite.
Establishing shot:
Yleiskuva jolla määritellään kohtauksen tapahtumapaikka.
Exposure:
Valotus(aika). Kuvakenno altistetaan oikealle valomäärälle vaikuttamalla valotusaikaa tai aukkoa.
Exposure lock:
Toiminto jolla voidataan asettaa kiinteä valotusaika.
Eyeline:
Katseen suunta. Kohteen katseen suunta.

F

Fade out:
Himmennys. Otos himmennetään mustaan kuvaan. Fade in: Otos avataan mustasta kuvasta.
Field:
Kenttä. Puolet kuvan vaakasuorista linjoista, joita lomittamalla saadaan aikaan kokonainen TV-kuva. Yksi kuva koostuu kahdesta lomiteltujen linjojen kentästä.
Filler:
Tasausvalo jolla täytetään päävalon aikaansaamia varjoja.
Filter:
Suodatin joka asetetaan ohjektiivin eteen saamaan aikaan erillaisia optisia efektejä.
Fisheye lens:
Laajakulmalinssi jolla saadaan aikaan ympyrän muotoinen erittäin laaja kuva.
Flutter:
Huojunta, ilmiö joka aiheuttaa esimerkiksi värinää äänessä.
f-number:
Objektiivin himmennyksen f-arvo.
Focal length:
Polttoväli. CCD-kennon ja objektiivin optisen keskipiseen etäisyys millimetreissä, kun objektiivi on tarkennettu kaukaiseen kohteeseen.
Focusing:
Objektiivin tarkennus.
Frame:
Kuva. Koostuu kahdesta kentästä. PAL-televisiojärjestelmässä esitetään 25 kuvaa sekunnissa, NTSC-järjestelmässä 30 kuvaa sekunnissa.
Frame advance:
Toiminto jolla videokameralla voidaan kuvata yksi kuva kerrallaan.
Frequency:
Taajuus (Hertz, Hertsi).
Frequency response:
Taajuusalue joka voidaan tallentaa esim. videonauhurilla.
F-stop:
Ks. F-number.
Full modulation:
Nollataso (O) VU. Signaalitaso jolloin äänitys voidaan suorittaa optimaalisesti ilman säröä ja mahdollisimman suurella kohinasignaalisuhteella.

G

Gain:
Vahvistus. Kun 1 voltin signaali vahvistetaan 5 voltin signaaliksi, vahvistus on 5 kertainen.
Gain up:
Toiminto jolla saadaan videosignaalia vahvistettua siten että myös himmeät kohteet saadaan näkyviin.
Genlock:
Tahdistussignaali. Toiminto jolla kaksi tai useampi videolähdettä saadaan tahdistettua keskenään. Tämä mahdollistaa esim. ristikuvien ja videotekstitysten käytön.
Glitch:
"Rapsy". Kahden otoksen vaihtumiskohdassa näkyvä häiriö.
Graduated filter:
Murtovärisuodatin jossa vain osa suodattimesta on värjätty.

H

Head:
Kuvapää. Laite jolla tallennetaan videokuvaa videonauhalle.
Helical Scan:
Menetelmä jolla tallennetaan videokuvaa videonauhalle poikkisuuntaan videonauhan kulkusuuntaan nähden.
Hertz
(Hz) Hertsi. Ilmaistaan taajuksia sekunnissa.
Hi-fi:
Hi-Fi ääni.
Horizontal resolution:
Vaakaerottelukyky. Kuinka monta pystysuoraa viivaa voidaan erottaa videokuvassa. VHS 240 linjaa, Beta 450 linjaa.
Horizontal sync:
Pulsseja joilla kontroloidaan kuvajuovien keskinäistä tahdistumista.

I

Impedance:
Vastus. Järjestelmän sähköinen vastus Ohmeina.
Infrared:
Infrapunavalo.
Incident light:
Valo joka valaisee kohteen.
Insert-edit:
Väli-leikkaus. Toiminta joka mahdollistaa olemassa olevan videokuvan toisella.
Inverse square law:
Valaisulaki joka kertoo valon määrän vähenemisestä etäisyyden neliöön.
Iris:
Himmennin.

J

Jog shuttle:
Säädin jolla säädetään nauhan nopeutta hitaasta nopeaksi (shuttle) sekä kuva kuvalta (jog) eteen ja taaksepäin.
Jump Cut:
Hyppyleikkaus. Leikkaus jossa jatkuvuus katkeaa.

K

Kelvin (K)
Yksikkö esimerkiksi värilämpötilan määrittelemiseen.
Key light:
Päävalo jolla valaistaan kohde yleensä kameran vierestä noin 45 asteen kulmassa ylhäältä.
Kilohertz (kHz):
1000 hertsiä.

L

L.C.D (Liquid Crystal Display)
Nestekidenäyttö jota käytetään mm. mini-TV-vastaanottimissa.
L.E.D:
Light emitting diode - Käytetään elektronisten laitteiden varoitusvalona ym.
Lens:
Objektiivi. Linssijärjestelmä jolla saadaan muodostettua kuva esimerkiksi kameran kuvakennolle.
Linear soundtrack:
Lineaarinen ääniraita. Ääni nauhoitetaan nauhan kulkusuunnan suuntaisesti (VHS-järjestelmä). Taajuustoisto on heikompi kuin vertikaaliääniraidalla, mutta on editoitavissa.
Line input:
Liitin jolla kytketään ääni- tai kuvasignaali toiseen tallentimeen.
Long-shot (LS):
Yleiskuva (YK). Kuva jolla yleensä esitellään tapahtumapaikka.
Low angle:
Alakulma. Kuva jossa kamera on sijoitettu matalalle kuvaamaan yläsuuntaan..
Lumen:
Valon määrän yksikkö.
Lux:
Yksikkö, yksi lumen neliömetrillä.

M

Macro:
Voimakkaasti suurennettu lähikuva.
Magnetic sound:
Magneettiääni, menetelmä jolla äänisignaali tallennetaan nauhalle.
Master shot:
Otos joka näyttää koko tapahtumapaikan yhdellä otoksella. Lisäotoksia tähän lisätään editoitaessa.
Microphone:
Mikrofoni, laite jolla ääni muunnetaan sähköiseksi signaaliksi.
Mid-shot:
Otos jolla suunnataan huomio johonkin yleiskuvassa esiteltyyn kohteeseen.
Mixer:
Mikseri, laite jolla yhdistetään useampia ääni- tai kuvasignaaleja.
Multi-track recorder:
Ääninauhoitusjärjestelmä jossa voidaan samanaikaisesti nauhoittaa useita (24, 36, 48) ääniraitaa yhdessä tai erikseen.

N

Neutral density filter:
(ND) Harmaasuodin. Suodin jolla vahennetaan objektiivin lävitse kulkevan valon määrää. 2 ND = valonmäärä vähenee kahden aukon verran.
NiCads:
Nikkeli-kadmium akku. Ladattava akkutyyppi jonka latauskyky pienenee ajan mittaan. Tätä ominaisuutta voidaan vähentää käyttämällä akut tyhjiksi ja lataamalla ne aina täyteen. Yksi NiCad-kenno varautuu n. 1.2 Volttiin.
Noise:
Kohina. Elektroniset häiriösignaalit jotka muuttavat alkuperäistä signaalia.
NTSC:
(National Television Systems Committee):
TV-järjestelmä jota käytetään USA:ssa ja Japanissa.

O

Omnidirectional microphone:
Ympyräsuuntakuvioinen mikrofoni.
Overexposure:
Ylivaloitus. Kirkkaat kohdat kuvasta "pesevät puhki" eli yksityiskohdat eivät enää toistu.
Oxide:
Nauhan pinnalla olevat metallioksidihiukkaset, joihin signaali tallennetaan.

P

PAL:
Phase Alteration Line. TV-järjestelmä jota käytetään Länsi-Euroopassa (lukuunottamatta Ranskaa).
Pan:
Panorointi, käännetään kameraa horisontaalisesti, luodaan panoraamamainen otos.
Pan head:
Jalustanosa joka mahdollistaa kameran panoroinnin ja tilttaamisen..
Parallel action:
Rinnakkaisleikkaus. Kahta tapahtumaa leikataan siten että saadaan vaikutelma samanaikaisesta tapahtumasta.
PCM (Pulse Code Modulation):
Eräs digitaalinen äänentallennusjärjestelmä - ääni tallennetaan kuvasignaalin joukkoon.
Perspective:
Perspektiivi. Kolmiulotteisuuden vaikutelma kaksiulotteisessa kuvassa. Perspektiivi vaikuttaa mm. kohteiden väliseen etäisyyteen ja suhteelliseen liikkeeseen kuvassa..
Photoflood:
Valaisin jonka värilämpötila on usein 3,2OO-3,4OOK.
Pixel:
Pienin yksikkö joka voidaan tallentaa esimerkiksi CCD-kennolla.
Pre-roll:
Toiminto joka mahdollistaa kahden editointinauhurin tahdistua toistensa kanssa mahdollistaen häiriöttömän leikkaussauman.

R

Radio-microphone:
Langaton mikrofoni. Mikrofoniin on kiinnitetty pieni radiolähetin. Vastaanotin sijoitetaan videokameraan.
Reaction shot:
Otos jossa kohtaukseen lisätään reaktio johonkin tapahtumaan.
Resolution:
Pienin kuvassa eroitettava yksityiskohta.
RF:
Radio frequency:
(RF) Radiotaajuus jolla voidaan lähettää TV-, video- tai äänisignaali vastaanottimelle.
R.G.B:
(a) Red (punainen), Green (vihreä), Blue (sininen). (b) videoliitäntätyyppi.
Rule of thirds:
Kolmanneksien sääntö. Sommittelussa huomiopiste pyritään sijoittamaan kuvan kolmanniksiin tai niiden leikkauspisteisiin.

S

Saturation:
Värikylläisyys.
Scart plug/socket:
SCART-, EURO-liitin. Videoliitintyyppi jota käytetään euroopassa.
Secam:
TV-järjestelmä jota käytetään Ranskassa ja Itä-Euroopassa.
Sequence:
Sarja otoksia jotka muodostavat kohtauksen.
Set:
Kuviteltu tai todellinen paikka jossa kohtaus tapahtuu.
Shooting Script:
Kuvauslista, lista jonka mukaan kuvaukset tehdään.
Shotgun microphone:
Haulikkomikrofoni, erittäin voimakkaan suuntaavan suuntakuvion omaava mikrofoni.
Signal-to-noise ratio:
Signaali-kohinasuhde. Voimakkaimman tallennettavan signaalin ja järjestelmän pohjakohinan välinen suhde desibeleissä. Suurempi luku on parempi.
Slave:
Orjakone. Videoeditointijärjestelmässä yksi kone (master) ohjaa muita koneita (slave), esimerkiksi editointiohjain.
S-terminal:
S-liitin, jolla siirretään videokuvan valoisuus- (luminance) ja värisignaalit (chroma) erikseen.
Starburst filter:
Tähtisuodin, suodin joka muuntaa kirkkaat valopisteet tähden muotoisiksi.
Stop:
Aukko (himmentimessä).
Storyboard:
Kuvakäsikirjoitus.
Subjective track:
Subjektiivinen kuvakulma, näyttää tapahtuman kohteen näkökulmasta.
Synchro-edit or synchro-linking:
Menetelmä jolla kaksi tai useampi videolaitetta tahdistetaan toisiinsa yleensä käyttäen ns Black Burst-signaalia.

T

Telephoto:
Pitkäpolttovälinen linssi.
Tilt:
Pystypanorointi.
Timebase corrector:
Laite jolla korjataan videonauhan huojunnasta aiheutuvia virheitä sekä tahdistetaan nauhurien signaaleja toisiinsa.
Time Code:
(a) Vertical Integrated (VITC). Menetelmä jossa nauhoitataan informaatiota videokuvan käyttämättömille videokuvan linjoille ilmaisemaan kulloisenkin kuvan aikakoodi tunneissa, minuuteissa, sekunneissa ja yksittäisissä kuvissa sekä ns. U-bit (käyttäjän määriteltävä kahdeksan numeron lukusarja. Ts. jokaisella videonauhan kuvalla on oma koodinsa. Aika koodi kirjoitetaan joko jatkuvana aikakoodia tai epäjatkuvana aikakoodina jolloin aikakoodi voi ilmaista esimerkiksi kellonajan kuvaushetkellä. (b) RCTC (Rewritable Consumer Timecode) Uudelleenkirjoitettava aikakoodi. (c) Longitudal Time code (LTC) Ääniraidalle kirjoitettava aikakoodi.
Tracking:
Seurataan kohdetta kamera-ajolla.
TTL:
Through the lens, linssin läpi (esimerkiksi valoituksen mittaus).
Tie-clip mic:
Kravattimikrofoni, pieni mikrofoni, joka voidaan sijoittaa huomaamattomasti esimerkiksi vaatteisiin..
Tungsten light:
Volframvalaisin, värilämpötila 2OOOK, ns. hehkulamppu.
Tungsten Halogen Light:
Volframihalogeenivalaisin, värilämpötila n. 3,200K.
Two-shot:
Otos jossa näytetään kaksi ihmistä, esimerkiksi haastattelu.

U

UHF:
Ultra high frequency, taajuusalue jota käytetään esimerkiksi TV-lähetysten välittämiseen.
Uni-directional cardioid pattern microphone:
Herttamikrofoni. Herkkä mikrofonin edestä tuleville äänille.
Underexposure:
Alivaloitus.

V

VU (Volume unit) meter:
Mittaa äänenvoimakkuutta desibeleissä.. Optimi signaalintaso ilmaistaan 0 dB. Liian voimakas signaali "menee punaiselle". Analoginauhoituksessa voidaan yliohjausta käyttää hallitusti (n. +3 - +9 dB), digitaalinauhoituksessa signaali säröytyy yli OdB signaaleilla.

W

Wipe:
Kuvio jolla kuva vaihtuu toiseksi video-ohjelmassa.

Z

Zoom lens:
Vaihtuvapolttovälinen objektiivi.

 


Copyright Pekka Ranta 2002

 Go back